Akreditovani centar Vrbas

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je u junu 2014. izdala Uverenje o akreditaciji za programe studija koji se izvode na visokoškolskoj jedinici u Vrbasu

Akreditovani programi

Osnovne akademske studije:

Inženjerski menadžment

Master akademske studije:

Inženjering i menadžment bezbednosno-informacionih sistema

Kontakt
Milena Orbović Rukovodilac Studentske službe

Adresa:
Laze Kostića bb
21460 Vrbas
Srbija

Telefon:
+381 21 382 42 32

E-mail: vrbas@fim.rs