Raspored rada

Plan rada Fakulteta za školsku 2018/19. godinu:

ПЛАН РАДА 2018-2019

Raspored nastave u zimskom semestru na osnovnim studijama:

Распоред I година зимски семестар 2018-2019

Распоред II година зимски семестар 2018-2019

Распоред III година зимски семестар 2018-2019

Распоред IV година зимски семестар 2018-2019 2

 

Raspored konsultacija u zimskom semestru 2018/19. školske godine:

 

Raspored polaganja kolokvijuma:

 

Raspored polaganja ispita:

Oktobarski (uslovni) rok