Potpisan novi Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji – Faculty of Technologies and Systems, Novo mesto

  • 11:21AM avg 02, 2017

Na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisan je novi Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Faculty of Technologies and Systems, Novo mesto. Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučnih, tehničkih i obrazovnih projekata, kao i druge oblike međunarodne saradnje. Ugovor su potpisali dekani oba fakulteta: prof. dr Simon Muhič i prof. dr Vladimir Tomašević.

Saznajte više ->

Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji – Fakultet dramskih umetnosti Crne Gore

  • 11:28AM nov 15, 2016

Na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisan je Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji između Instituta za umetničku igru, odnosno Fakulteta za inženjerski menadžment, i Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta Crne Gore, sa sedištem u Cetinju. Sporazum su potpisali docent mr Sehad Čekić, dekan Fakulteta dramskih umetnosti, i prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva […]

Saznajte više ->

Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji

  • 11:29AM nov 14, 2016

Danas je na Fakultetu za inženjerski menadžment potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji sa Fakultetom za mediteranske poslovne studije u Tivtu. Sporazum su potpisali prof. dr Stevo Nikic, dekan Fakulteta za mediteranske poslovne studije u Tivtu, i prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva realizaciju zajedničkih naučnih, tehnickih i obrazovnih projekata, kao […]

Saznajte više ->

Potpisan Sporazum o naučno-tehničkoj saradnji

  • 11:32AM jun 28, 2016

Danas je na Institutu za umetničku igru, organizacionoj jedinici Fakulteta za inženjerski menadžment, potpisan Sporazum o naučno tehničkoj saradnji između Instituta, odnosno Fakulteta, i Cairo Opera Ballet Company iz Kaira. Sporazum su potpisali Erminia Gambarelli Kamel, umetnički direktor Cairo Opera Ballet Company i prof. dr Vladimir Tomašević, dekan Fakulteta za inženjerski menadžment. Sporazum podrazumeva realizaciju […]

Saznajte više ->

Najveći donator obrazovanja i kulture Velike Britanije 20. veka na Fakultetu za inženjerski menadžment

  • 2:39PM nov 25, 2014

Predavanje Ser Pol Džadža na Fakultetu za inženjerski menadžment – 26. novembar 2014. u 14.15, Svečana sala. Ser Pol Džadž, Predsednik Britansko-srpske privredne komore, osnivač Džadž poslovne škole na Kembridžu, starešina grada Londona i jedan od najvećih donatora za kulturu i obrazovanje u Velikoj Britaniji održaće predavanje u Svečanoj sali Fakulteta za inženjerski menadžment u […]

Saznajte više ->

Intervju sa Ser Pol Džadžom

  • 2:42PM avg 12, 2014

Ser Pol Džadž je povodom svog predavanja koje je održao na Fakultetu za inženjerski menadžment dao intervju vezan za pitanja obrazovanja i preduzetništva mladih. Intervju vodila: Milena Milićević, profesor na Fakultetu za inženjerski menadžment Snimanje i produkcija: ActionPro, 26. novembar 2014. godine Ser Pol Džadž o preduzetništvu mladih u Srbiji Milena Milićević: Ser Pol, hvala […]

Saznajte više ->

Gostovanje Prof. dr Rastka Ćirića

  • 11:37AM apr 26, 2013

Fakultet je u petak, 26. aprila, organizovao gostujuće predavanje Prof. dr Rastka Ćirića i Andriane Ružić. Tema predavanja je bila „Smešni čovečuljci i spodobice u animatorskim ludorijama Rastka Ćirića“ U okviru predavanja prikazana su četiri filma: „Odlazi cirkus“(1983, Neoplanta); „Tango Ragtime“(1985, Dunav Film); „Lalilonska kula“(1988, Zagreb Film); „Fantasmagorie“(2008, 8:30 min). Prof. dr Rastko Ćirić diplomirao […]

Saznajte više ->