Online nastava u aprilu

 • 3:44PM apr 06, 2020

Online nastava na osnovnim i master studijama će se u aprilu održavati prema planu i programu. Studentima je omogućeno da imaju pristup svim predmetima sa određenog smera. Studentima su dostupni video materijali (snimljena predavanja), prezentacije, skripte i dodatni materijali preko Google classroom aplikacije, a na većini predmeta je omogućeno prisustvo nastavi u realnom vremenu (i […]

Saznajte više ->

Otvorena vrata – mart 2020.

 • 9:15AM mar 04, 2020

Prijave za novi akreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment počinju 6. aprila, ali zainteresovani kandidati u martu mogu da zakažu posetu Fakultetu preko i-mejla prijava@fim.rs ili karijera@fim.rs. Kandidati i njihovi roditelji mogu da razgovaraju sa profesorima i saradnicima u nastavi o programu, predmetima i oblicima rada, a sa saradnicima u Studentskoj službi o uslovima upisa. […]

Saznajte više ->

Predstavljamo nove predmete – Uvod u veštačku inteligenciju

 • 9:19AM mar 03, 2020

Jedan od novih predmeta na osnovnim studijama na studijskom programu Inženjerski menadžment je i Uvod u veštačku inteligenciju. Cilj ovog predmeta je poznavanje savremenih trendova razvoja algoritama i tehnika u oblasti mašinskog učenja i veštačkih neuronskih mreža, kao i sticanje znanja neophodnih za primenu veštačkih neuronskih mreža. Studenti će takođe razvijati sposobnost simulacije i primene […]

Saznajte više ->

Industrija 4.0 – novi predmet na osnovnim studijama

 • 9:18AM feb 25, 2020

Predstavljamo neke od ključnih predmeta novog kurikuluma osnovnih studija na programu Inženjerski menadžment. Industrija 4.0 Cilj je osposobljavanje studenata za razumevanje i rad na uklapanju industrijskih procesa u globalne promene koje donosi digitalizacija procesa. Studenti se osposobljavaju za automatizaciju i razmenu podataka u proizvodnim tehnologijama. To uključuje primenu Internet tehnologija, Interneta stvari, Cloud computinga, Big […]

Saznajte više ->

Reakreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment

 • 10:08AM feb 21, 2020

Od školske godine 2020/21. počinje novi program osnovnih studija Inženjerski menadžment! Program ima za cilj osposobljavanje studenata za samostalni rad na procesima upravljanja proizvodnim tehnologijama, kako u domenu tradicionalnih proizvodnih industrija, tako i u kreativnim industrijama, i bezbednosti. Cilj studijskog programa je savladavanje inženjerskih veština i metoda koje se primenjuju u određenim upravljačkim procesima, kao […]

Saznajte više ->

Novi program – Novi predmeti – Veštačka inteligencija

 • 9:16AM jan 27, 2020

Novi program osnovnih studija, koji će se izvoditi od školske godine 2020/21. donosi i nove predmete koji uvode studente u buduće tržište rada i inovacije. Među njima je i Veštačka inteligencija, obavezan predmet za sve studente osnovnih studija studijskog programa Inženjerski menadžment. Značaj veštačke inteligencije se dokazuje upravo sada pojavom Korona virusa u Kini, kada […]

Saznajte više ->

Reakreditacija Fakulteta za inženjerski menadžment

 • 11:46AM jan 14, 2020

Na četrdeset prvoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održanoj u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 26. decembra 2019. godine, doneta je odluka o (re)akreditaciji Fakulteta za inženjerski menadžment kao ustanove, kao i sledećih studijskih programa: OAS – Inženjerski menadžment, na srpskom […]

Saznajte više ->

Poslednja nedelja septembarskog upisnog roka je pred nama (osnovne studije)

 • 8:07AM sep 21, 2019

Pred nama je poslednja nedelja septembarskog upisnog roka za osnovne studije. Upisni rok traje do 26. septembra 2019! Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta. Nakon završenih […]

Saznajte više ->

Osnovne studije – septembarski upisni rok 2019.

 • 8:14AM sep 11, 2019

Drugi upisni rok se održava do 26. septembra 2019! Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta. Nakon završenih četvorogodišnjih studija, student stiče zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta (240 […]

Saznajte više ->

Još dva dana prijavljivanja i polaganja prijemnih ispita u julskom roku

 • 7:40AM jul 10, 2019

U toku je polaganje prijemnih ispita za osnovne studije na Fakultetu za inženjerski menadžment! Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta. Nakon završenih četvorogodišnjih studija student stiče […]

Saznajte više ->

Raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok 2018/19.

 • 3:20PM jan 18, 2019

Raspored za januarsko-februarski ispitni rok 2018/19. za studente osnovnih studija možete videti ovde Raspored za januarsko-februarski ispitni rok 2018/19. za studente master studija možete videti ovde Overa zimskog semestra i prijava ispita za januarsko-februarski rok održaće se u periodu od 21. 1. do 25. 1. 2019. godine. Januarsko-februarski ispitni rok održaće se u periodu od […]

Saznajte više ->