Kontakt:

Email: bljerim.haljilji@fim.rs

Bljerim Haljilji, PhD

 1. 2011

  Doctorate: Izgradnja konkurentske prednosti multinacionalnih kompanija u funkciji dominacije na globalnom tržištu,

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Beograd
 2. 2010

  Graduate Studies: Upravljanje investicionim i razvojnim projektima u građevinarstvu

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Beograd
 3. 1991

  Diploma: Privredni razvoj

  Ekonomski fakultet, Priština