Kontakt:

Email: dejan.viduka@fim.rs

 1. 2017

  Doktorat: Model interoperabilnosti informacionog sistema zasnovanog na Open Source softveru u obrazovanju

  Singidunum Univerzitet
 2. 2013

  Magistar/Master: Analiza i evaluacija Open Source sistema za upravljanje sadržajem - CMS

  Singidunum Univerzitet
 3. 2012

  Diploma: Internet kao medij u sportu

  Univerzitet u Novom Sadu, Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja