Kontakt:

Email: dunjanovkovic@fim.rs

Dunja Novković, master

  1. 2015

    Magistar / Master: Analiza prevrata u Libiji 2011. godine - uzroci, tok i posledice

    Univerzitet u Beogradu
  2. 2004

    Diploma

    Filološki fakultet u Beogradu, arapski jezik i književnost