Kontakt:

Email: bljerim.haljilji@fim.rs

 1. 2011

  Doktorat: Izgradnja konkurentske prednosti multinacionalnih kompanija u funkciji dominacije na globalnom tržištu

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Beograd
 2. 2010

  Magistar / Master: Upravljanje investicionim i razvojnim projektima u građevinarstvu

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo. Beograd
 3. 1991

  Diploma: Privredni razvoj

  Ekonomski fakultet, Priština