Kontakt:

Email: djordje.jovanovic@fim.rs

 1. 2009

  Doktorat

  „Ekološke posledice proizvodnje i korišćenja motornih benzina sa aditivima na bazi olova“, Univerzitet u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije (ACIMSI)
 2. 2003

  Magistar

  „Planiranje razvoja motornih goriva u funkciji efikasnog upravljanja zaštitom životne sredine” Ekonomski fakultet Subotica (Univerzitet u Novom Sadu)
 3. 1987

  Diploma

  "Retencija rastvorka u nepokretnoj fazi tečno-čvrste (adsorpcione) hromatografije", Tehnološki fakultet (Univerzitet u Novom Sadu),