Kontakt:

Email: jelena.buha@fim.rs

Prof. dr Jelena Buha

  1. 2008

    Doktorat: Nanotehnologija

    Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Nemačka
  2. 2005

    Diploma/Master: Organska hemija, tehnologija i inženjerstvo polimera

    Fakultet za tehnologiju i metalurgiju, Beograd