Kontakt:

Email: nehat.madzuni@fim.rs

 1. 2012

  Doktorat: Uloga potrošača u procesu kreiranja uspešnosti kobrendiranja

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd,
 2. 2011

  Magistar / Master: Privlačenje i promocija stranih direktnih investicija

  Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Beograd
 3. 1997

  Diploma: Ekonomika preduzeća

  Ekonomski fakultet, Priština