Kontakt:

Email: ozren.ocic@fim.rs

Prof. dr Ozren Ocić

 1. 1994

  Doktorat: Upravljanje pogonskom energetikom kao segment ekološkog menadžmenta u industriji prerade nafte

  Fakultet organizacionih nauka
 2. 1991

  Magistar / Master: Tehnoekonomski aspekti racionalizacije potrošnje energije u rafineriji nafte

  Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd
 3. 1976

  Diploma: Primena elektrotehnike u tehnologijama

  Tehnološko - metalurški fakultet, Beograd