Slađan Milosavljević, PhD

 1. 2014

  Doctorate: Energetski i vojni aspekt strategije bezbednosti Ruske Federacije u kontekstu savremenog međunarodnog poretka i odnosa prema Republici Srbiji

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 2. 2010

  Graduate Studies: Uticaj ruskog vojnog prisustva na Krimu na odnose između Rusije i Ukrajine

  Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 3. 1999

  Diploma

  Fakultet odbrane i zaštite, Univerzitet u Beogradu
 4. 1996

  Diploma

  Viša škola unutrašnjih poslova, Zemun