Interaktivne vežbe za studente I godine – Model Porterovih pet sila

Studenti I godine Fakulteta za inženjerski menadžment nastavili su danas rad kroz interaktivne vežbe iz predmeta Osnove menadžmenta. Suština i ovih interaktivnih vežbi su bile veštine analize i rešavanja problema, kao i komunikacije i prezentacije.

Studenti su radili u grupama, a vežbe su održali prof. dr Vladimir Tomašević i asistent Jelena Rajković, doktorand. Posmatrač je bila doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović.

Kao  zadatak, studenti su u određenom vremenskom roku u radu u grupama vizuelno prikazali model Porterovih pet sila, a zatim usmeno predstavili rezultate analize  ostalim učesnicima.