Novi naslovi u biblioteci Fakulteta – oktobar 2022.

Novi  naslovi u biblioteci Fakulteta:

  • Divovi: globalna elita vlasti,
  • Alatke istraživača: metodi i tehnike istraživanja u društvenim naukama,
  • Uzbudljivi gradovi: kreativni menadžment i revitalizacija grada,
  • Obnovimo razgovor: moć razgovora u digitalnom dobu.