Potpisan novi sporazum o međunarodnoj saradnji – Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto (Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto) i Fakultet za inženjerski menadžment, potpisali su sporazum o saradnji koji podrazumeva naučnu i stručnu saradnju.