Prof dr Ilija Životić na Trećem kongresu Internacionalne policijske organizacije u Tirani

Prof dr Ilija Životić otvorio je Treći kongres Internacionalne policijske organizacije u Tirani i tom prilikom uručio nagrade predstavnicima policija Švedske, Rumunije i Španije nakon njihovih izlaganja.