Saradnja AHK i Fakulteta za inženjerski menadžment

Srbija postaje sve zanimljivija za investitore iz Nemačke, a mogućnosti su sve veće, na primer u oblasti IT-sektora, ekologije, dualnog obrazovanja…

Nemačka privredna komora (AHK) je višegodisnji partner međunarodne konferencije CIBEK koju organizuje Fakultet za inženjerski menadžment.

AHK i Fakultet za inženjerski menadžment učestvuju zajedno na projektima iz oblasti civilne zaštite od januara 2022.godine, čiji je nosilac Nemačka privredna komora.