Započela je prijava na master studije 2021/22.

Prijava na master studije za generaciju 2021/22. je počela!

Akreditovani programi master studija koji se realizuju na Fakultetu:

Svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da kontaktiraju Studentsku službu i dobiju sve potrebne informacije putem E-maila: master@fim.rs. Kandidati se prijavljuju tako što ispunjavaju prijavu koja se može dobiti u elektronskom obliku preko on-line prijave.

Više o uslovima upisa možete da vidite ovde.

Od školske godine 2020/21. započeo je novi program master studija Upravljanje projektima i industrija 4.0 (Beograd i Vranje) i prva generacija studenata priprema svoje master radove!

Najznačajnija svrha studijskog programa je da u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta stvori kvalifikovane menadžere za efikasno upravljanje projektima u novonastalim okolnostima industrije 4.0. Oni će biti osposobljeni da samostalno, na originalan način, a na principima inženjerstva, upravljaju velikim i složenim projektima.

Studenti će biti osposobljeni, ne samo da prate promene, već i da ih predviđaju i predvode.

Neki od novih predmeta su i: Internet stvari i sajber bezbednost; Projekti pametnih gradova i Upravljanje ljudskim kapitalom u industriji 4.0.

Kurikulum možete da vidite ovde!