Najava konferencije CIBEK 2018

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa partnerima organizuju:

I međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Circularna i bioekonomija – CIBEK 18

19. april 2018. godine

Fakultet za inženjerski menadžment

Bulevar vojvode Mišića 43

Beograd, Srbija

Cilj konferencije

Evropa razvija efikasnu i održivu ekonomiju. Cilj je inovativnija i ekonomija sa niskim emisijama, usklađivanje zahteva za održivom poljoprivredom i ribarstvom, sigurnost hrane i održivo korišćenje obnovljivih bioloških resursa u industrijske svrhe, očuvanje biodiverziteta,  zaštite životne sredine, razvoj novih tehnologija i procesa za bioekonomiju,  razvoj tržišta i konkurentnost u sektorima bioekonomije, razvoj politika kako bi zainteresovane strane  bliže zajedno sarađivale. Više od konferenciji možete naći  ovde

Cirkularna ekonomija je konceptualni okvir održivog razvoja. Njen cilj je proizvodnja roba i usluga uz istovremeno smanjivanje potrošnje i rasipanja sirovina, vode i izvora energije. Reč je o uvođenju nove ekonomije koja je cirkularna – ne linearna – zasnovana na principu „zatvaranja ciklusa“ životnih ciklusa proizvoda, usluga, otpada, materijala, vode i energije. Ova konferencija bi trebala da postane mesto za međusobnu saradnju, različita predavanja i događaje koji prepoznaju održivi razvoj kao ključno pitanje za budućnost industrije.

Tematske oblasti:

 • Poboljšanje efikasnosti i smanjenje upotrebe resursa.
 • Identifikacija i stvaranje novih mogućnosti za ekonomski rast i promovisanje inovacija i konkurentnosti gradova i ruralnog područja, kao i njihovih kompanija.
 • Garantovanje sigurnosti snabdevanja osnovnim resursima.
 • Borba protiv klimatskih promena i ograničavanje uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.


Sesije:

 •   Akademska/naučna;
 •   Iskustva iz privrede;
 •   Realizovani projekti;
 •   Studentska sesija.

ORGANIZACIONI ODBOR:

 • Brankica Pažun (Fakultet za inženjerski menadžment, predsednik);
 • Mirjana Kranjac (Fakultet za inženjerski menadžment);
 • Milica Gerasimović (Fakultet za inženjerski menadžment);
 • Tatjana Ilić Kosanović (Fakultet za inženjerski menadžment);
 • Srđan Tomić (Fakultet za inženjerski menadžment);
 • Stanko Bulajić (Fakultet za inženjerski menadžment).

NAUČNI ODBOR:

 • Vladimir Tomašević – Fakultet za inženjerski menadžmentpredsednik;
 • Ana Risteska, BAS Institute for Management Bitola, Macedonia;
 • Andreja Rajkovic, Faculty of Bioscience Engineering, Universiteit Gent, Netherlands;
 • Branko Latinovic, School Of Information Technology, Pan-European University “Apeiron”, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina;
 • Brankica Pažun, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, Srbija;
 • Denes Bulkai, Bulkai Kft, Hungary;
 • Ioan Bacivarov, University Politehnica of Bucharest, Romania;
 • Ivan Alfieri, IMED Istituto Mediterraneo del Design, Catanzaro, Italy;
 • Jasmina Đurašković, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, Srbija;
 • Malci Grivec, Faculty of Business, Management and Informatics, Novo Mesto, Slovenia;
 • María Begoña Peña Lang, University of the Basque Country-University School of Engineers of Bilbao, Spain;
 • Milan Petrović, Institut za stočarstvo, Beograd, Srbija;
 • Mirjana Kranjac, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, Srbija;
 • Momir Celic, School of Electrical Engineering, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina;
 • Neda Mimica-Dukić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,
 • Nikolay Popov, Tambov State Technical University, Russia;
 • Ozren Ocić, Fakultet za inženjerski menadžment, Univerzitet Union Nikola Tesla, Srbija;
 • Sanja Tisma, Institute for Development and International Relations – IRMO, Zagreb, Croatia;
 • Tatjana Cvetkovski, Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Džon Nesbit, Srbija;
 • Radovan Pejanovic, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija;
 • Željko Despotović, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija;
 • Tina Vukasovic, International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenija

PREDAVAČI PO POZIVU:

 • Nikolay Popov, Tambov State Technical University (TSTU), Russia;
 • María Begoña Peña Lang, University of the Basque Country-University School of Engineers of Bilbao, Spain;
 • Ivan Alfieri, IMED Istituto Mediterraneo del Design, Catanzaro, Italy;
 • Denes Bulkai, Bulkai Kft, Hungary.

VAŽNI DATUMI:

 • Prijava za učešće i dostavljanje produženog apstrakta  – 8. april 2018. godine;
 • Obaveštenje o  prihvatanju apstrakta – 12. april 2018. godine;
 • Uplata kotizacije – 14. april 2018. godine;
 • Naučna konferencija –  19. april  2018. godine;
 • Dostavljanje rada – 21. maj 2018. godine.

PROCEDURA SLANJA RADOVA

e-mail konferencije: konferencija@fim.rs

Na e-mail treba poslati:

 • Ime i prezime
 • Institucija
 • Pozicija
 • Titula
 • Adresa
 • Kontakt telefon
 • E-mail adresa
 • Naslov teksta
 • Sesija
 • Dokaz o uplati kotizacije
 • Prisustvo sa radom

OBJAVLJIVANJE RADOVA

Radovi koji budu objavljeni u zborniku radova konferencije biće klasifikovani kao “Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini” – kategorija M33 i bodovani jednim bodom za oblast tehničko-tehnoloških nauka prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Autori čiji radovi budu izabrani, biće pozvani da rezultate svojih istraživanja prezentuju u časopisu Serbian Journal of Engineering Management.

  Uputstva za autore

KOTIZACIJA

Učesnici sa izlaganjem rada – 5.000,00 dinara (naknada uključuje: osveženja i radni materijal na dan konferencije, sertifikat o učešću na konferenciji, objavljivanje rada u zborniku radova konferencije).

Učesnici koji ne izlažu rad – 6.000,00 dinara (naknada uključuje objavljivanje rada u zborniku radova konferencije).

Studenti – oslobođeni kotizacije.

Uplata se može izvršiti na:

Žiro-račun: 265104031000239066

Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd

Svrha uplate: Registracija za konferenciju CIBEK18