Predavanje direktora Agencije za zaštitu životne sredine

Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, gostovao je danas na Fakultetu, uz poštovanje svih preventivnih mera. Gospodin Radović je sa manjom grupom studenata I godine razgovarao na temu upravljanja karijerom, održivog razvoja, zaštite životne sredine, pristupanja Evropskoj uniji, aktivnosti Agencije i budućih planova Agencije. Studentima koji nisu prisustvovali, biće omogućeno da pogledaju snimljeno gostovanje.