Prezentacija računskog centra u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“

U petak, 5. aprila je Rukovodilac računskog centra, Nenad Šćekić, održao gostujuće predavanje u Elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“. Predavanje na temu „Bezbednosne tehnologije i servisi u elektronskom poslovanju“ su pohađali maturanti ove elitne beogradske srednje škole. Nenad Šćekić je ukazao na najsavremenije trendove u domenu zaštite podataka i protoka informacija u svetu kao i dešavanjima u regionu.