Šta čini efektivnog lidera?

Da li imate liderske veštine koje poslodavci traže? Bilo da ste rukovodilac odeljenja ili vođa projekta, svim dobrim liderima je potreban niz mekih veština koje će im pomoći da pozitivno komuniciraju sa zaposlenima ili članovima tima. Efikasni lideri imaju sposobnost da dobro komuniciraju, motivišu svoj tim, rukovode i delegiraju odgovornosti, slušaju povratne informacije i imaju fleksibilnost da rešavaju probleme na radnom mestu koje se stalno menja. Poslodavci traže ove veštine kod kandidata koje angažuju za rukovodeće uloge. Snažne liderske veštine su takođe dragocene za sve kandidate za posao i zaposlene. Bez obzira da li polazite sa početne pozicije i želite da napredujete na lestvici karijere ili tražite unapređenje, vaše liderske veštine će biti najvredniji argumenti da izgradite poverenje i da tim u Vama prepozna ozbiljnog igrača.

Deset liderskih veština koje čine snažnog lidera na radnom mestu:

  1. Komunikacija

Kao lider, morate biti u stanju da jasno i sažeto objasnite svojim zaposlenima sve, od organizacionih ciljeva do konkretnih zadataka. Lideri moraju da ovladaju svim oblicima komunikacije, uključujući razgovore jedan na jedan, razgovore u odeljenju i celog osoblja, kao i komunikaciju putem telefona, e-pošte, videa, ćaskanja i društvenih medija. Veliki deo komunikacije podrazumeva slušanje. Lideri treba da budu redovno dostupni da razgovaraju o pitanjima i zabrinutostima sa zaposlenima.

  1. Motivacija

Lideri treba da inspirišu svoje radnike da ulože još više za svoje organizacije; sama plata zaposlenima obično nije dovoljna inspiracija (iako je i ona važna). Postoji nekoliko načina da motivišete svoje radnike: možete izgraditi samopoštovanje zaposlenih kroz priznanja i nagrade, ili dajući zaposlenima nove odgovornosti kako biste povećali svoja ulaganja u kompaniju. Lideri moraju naučiti koji motivatori najbolje rade za njihove zaposlene ili članove tima kako bi podstakli produktivnost i strast.

  1. Delegiranje

Lideri koji pokušavaju sami da preuzmu previše zadataka će se boriti da bilo šta urade. Ovi lideri se često plaše da je delegiranje zadataka znak slabosti, a zapravo može biti znak jakog lidera. Stoga, morate da identifikujete veštine svakog od vaših zaposlenih i dodelite dužnosti svakom zaposlenom na osnovu njegovog ili njenog skupa veština. Delegiranjem zadataka članovima osoblja, možete se fokusirati na druge važne zadatke.

  1. Pozitivnost

Pozitivan stav može mnogo doprineti u kancelariji. Trebalo bi da budete u stanju da se smejete sami sebi kada nešto ne ide baš onako kako ste planirali; ovo pomaže u stvaranju srećnog i zdravog radnog okruženja, čak i tokom užurbanih, stresnih perioda. Jednostavne radnje kao što je postavljanje pitanja zaposlenima o njihovim planovima za vikend ili godišnji odmor će razviti pozitivnu atmosferu u kancelariji i podići moral među članovima osoblja. Ako zaposleni osećaju da rade u pozitivnom okruženju, veća je verovatnoća da će želeti da budu na poslu i stoga će biti spremniji da ulože duge sate kada je to potrebno.

  1. Pouzdanost

Zaposleni treba da se osećaju prijatno kada dođu svom menadžeru ili vođi sa pitanjima i nedoumicama. Važno je da pokažete svoj integritet — zaposleni će verovati samo liderima koje poštuju. Ako budete otvoreni i pošteni, pokrenućete isti odgovor kod svojih zaposlenih.

  1. Kreativnost

Kao lider, morate da donesete brojne odluke koje nemaju jasan odgovor, tako da morate da budete u stanju da razmišljate van okvira. Naučiti da isprobate netradicionalna rešenja, ili pristupite problemima na netradicionalne načine, pomoći će vam da rešite inače nerešiv problem. Mnogi zaposleni će takođe biti impresionirani i inspirisani liderom koji ne bira uvek siguran, konvencionalni put.

  1. Povratne informacije

Lideri treba da stalno traže mogućnosti da članovima tima dostave korisne informacije o njihovom učinku. Međutim, postoji tanka linija između pružanja saveta i pomoći zaposlenima i mikroupravljanja. Podučavajući zaposlene kako da poboljšaju svoj rad i donose sopstvene odluke, osećaćete se sigurnije kada delegirate zadatke svom osoblju. Zaposleni će takođe poštovati lidera koji daje povratne informacije na jasan, ali empatičan način.

  1. Odgovornost

Lider je odgovoran i za uspehe i neuspehe svog tima. Stoga, morate biti spremni da prihvatite krivicu kada nešto ne ide kako treba. Ako zaposleni vide svog vođu kako upire prstom i okrivljuje druge, izgubiće poštovanje prema njemu. Prihvatite greške i neuspehe, a zatim osmislite jasna rešenja za poboljšanje.

  1. Posvećenost

Važno je da lideri ispune ono što su pristali da urade. Trebali biste biti spremni da uložite dodatne sate da biste završili zadatak; zaposleni će videti ovu posvećenost i slediti vaš primer. Slično tome, kada svom osoblju obećate nagradu, kao što je kancelarijska zabava, uvek treba da to uradite. Lider ne može očekivati od zaposlenih da se posvete svom poslu i zadacima ako on ili ona ne mogu da rade isto.

  1. Fleksibilnost

Nesreće i promene u poslednjem trenutku se uvek dešavaju na poslu. Lideri moraju da budu fleksibilni, da prihvate sve promene koje im dođu. Zaposleni će ceniti sposobnost da brzo prihvatite promene i kreativno rešavate probleme. Slično tome, lideri moraju biti otvoreni za sugestije i povratne informacije. Ako je osoblje nezadovoljno nekim aspektom kancelarijskog okruženja, saslušajte njihovu zabrinutost i budite otvoreni za neophodne promene. Zaposleni će ceniti sposobnost lidera da prihvati odgovarajuće povratne informacije.

Izvor: https://www.thebalancecareers.com2