25. međunarodni kongres o projektnom menadžmentu

Prof. dr Hatidža Beriša učestvuje u radu 25. kongresa Odgovorno i rezilijentno upravljanje projektima koji se održava od 9. do 11. septembra.