Struktura studijskog programa

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, što je prethodno ostvareno obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim studijima, odnosno 360 ESPB bodova na integrisanim osnovnim i diplomskim akademskim studijama iz medicinskih nauka. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktora umetnosti koji je umetnički program.

Studijski program doktorskih studija: Upravljanje otpadom

Studijski program se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB.

Cilj doktorskih studija je da razvije znanja i verovanja studenata vezanih za upravljanje otpadom u kojima su integrisane operativne i strateške dimenzije i koja povezuju znanja i kompetencije. Zbog toga treba da imaju razvijenu sposobnost i veštinu upotrebe istraživačkih i naučnih metoda i tehnika koje će im omogućiti da uzimaju u obzir koherenciju i koordinaciju svih aktivnosti preduzeća ka ostvarivanju zajedničkog poslovnog cilja a naročito uzimajući u obzir upravljanje otpadom kao integralim činom održivog razvoja.

Cilj studijskog programa je da razvije procesno mišljenje koje daje dobru osnovu za razumevanje ideje industrijskog otpada, odnosno sistemskog i inženjerskog pristupa njegovim upravljanjem. Studenti će razumeti da su preduzeća deo društvene, ekonomske i kulturne stvarnosti u kojoj se bivstvuje i da je od izuzetnog značaja način odlaganja otpada, uspostavljanja transverzalnih veza, integracije, interrelaciona i horizontalna strategija vezanih za odlaganje otpada. Sa takvim saznanjem studenti će razumeti i verovati da se upravljanje otpadom može zasnivati samo na inovativnim rešenjima, a njihov temelj se nalazi u znanju. Studijski program će na taj način stvoriti profesionalce, koji će neprestano doprinositi kreiranju novog znanja.

Ishod procesa učenja

Diploma – naučni naziv: Studenti stiču diplome doktora nauka – industrijsko inženjerstvo/inženjerski menadžment

Uslovi za upis studijskog programa: Studijski program mogu biti upisani studenti koji su na prethodnoj školi na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.

Kurikulum je koncipiran tako da omogućava studentima sticanje znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti inženjerstva i menadžmenta, odnosno sistemskog i inženjerskog menadžmenta, koje ih kvalifikuju kao eksperte iz oblasti upravljanja otpadom.

Naučna saznanja obuhvaćena u predmetima programa doktorskih studija sadrže elemente neophodne za samostalan istraživački rad. Pored toga, znanja iz oblasti upravljanja otpadom obezbeđuju studentima visoko specijalizovanu osposobljenost za praktično delovanje u polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment.

Program doktorskih sudija obuhvata 3 obaveznih predmeta, 4 izborna predmeta ( od ponuđenih 8 predmeta student bira 4 predmeta). Pored toga kurikulum obuhvata 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački i 1 naučno-istraživački projekat. Na osnovu tako koncipiranog kurikuluma student je osposobljen da pristupi studijsko-istraživačkiom radu, delu kurikuluma koji ima za cilj da razradi predmet i cilj doktorske disertacije. Nakon odbranjenog i javno prihvaćenog studijsko-istraživačkog rada, student pristupa izradi i odbrani doktorske disertacije – najznačajnijem delu kurikuluma.

Način izdanja studija: Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Prva godina studija

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Istraživačke metode inženjerskog menadžmenta I O 4 2 4
Izborni predmet 1 I I 4 2 15
Upravljanje otpadom I O 4 2 7
Studijsko istraživački rad I I O 0 5 4
Reciklaža otpada II O 4 2 6
Izborni predmet 2 II I 4 2 15
Studijsko – istraživački rad II II O 0 8 9
Časova aktivne nastave na godini studija:
20P + 23SIR = 43;
43 x 15 = 645
645 60

Druga godina studija

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Izborni predmet 3 III I 5 2 15
Izborni predmet 4 III I 5 2 15
Studijsko – istraživački projekat IV O 0 15 15
Naučno – istraživački projekat IV O 0 15 15
Časova aktivne nastave na godini studija:
10P + 34SIR = 44;
44 x 15 = 660
660 60

Treća godina studija

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Studijsko istraživački rad na doktorskoj disertaciji V O 0 20 30
Izrada i odbrana doktorske disertacije VI O 0 20 30
Časova aktivne nastave na godini studija:
40SIR;
40 x 15 = 600
600 60

Izborni predmet

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
1. Geografski informacioni sistemi i upravljanje otpadom

2. Odabrana poglavlja iz upravljanja otpadom i klasterizacije

I I 4 2 10
1.Modeliranje sistema pohranjivanja otpada

2. Održivi razvoj

II I 4 2 15
1. Nanotehnologija i recikliranje

2. Medicinski i biološki otpad

III  I  5 2  15
1. Odabrana poglavlja iz umanjivanja otpada u proizvodnim procesima

2. Nanotehnologija i otpad

III  I  5 2  15