Struktura studijskog programa

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, što je prethodno ostvareno obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim studijima, odnosno 360 ESPB bodova na integrisanim osnovnim i diplomskim akademskim studijama iz medicinskih nauka. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktora umetnosti koji je umetnički program.

Studijski program doktorskih studija: Upravljanje otpadom

Studijski program se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB.

Ciljevi studijskog programa su usaglašeni sa vizijom i misijom Fakulteta za inženjering menadžment. Teži se obrazovanju i osposobljavanju studenata za razumijevanje teorija sistemskog inženjerskog i inženjerskog menadžmenta, razvoj proceduralnih ciljeva koji omomuđuju holistički pogled na industrijski sistem, kao i kritičko promišljanje i kreativno osmišljanje novih, boljih rešenja. Studenti proučavaju i primenjuju savremene metode i tehnike istraživanja i razvoja, kako bi uspešno izradili projekte i doktorske disertacije predviđene studijskim programom. Studenti razvijaju sposobnost upravljanja projektima kako bi se lakše i efikasno zaključili u naučnim i istraživačkim projektima i izučeni u akademske sredine.

Ishod procesa učenja

Diploma – naučni naziv: Studenti stiču diplome doktora nauka – industrijsko inženjerstvo / inženjering menadžment

Uslovi za upis studijskog programa: Studijski program mogu biti upisani studenti koji su na prethodnoj školi na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.

Studijski program se sastoji od 4 obavezne predmeta, 2 izborna predmeta (od 4 predmeta predavača), 2 studijsko-istraživačka rada, 1 studijsko-istraživački projekat, 1 naučno-istraživački projekat, studijsko-istraživački rad doktorske disertacije i izrada i odbrana doktorske disertacije . Svaki predmet i radovi nosi odreCeni broj ESPB, a doktorsku disertaciju ima 30 ESPB-a. Ispravljen je kriterijum izbornosti.

Način izdanja studija: Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Prva godina studija

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Istraživačke metode inženjerskog menadžmenta I O 4 2 8
Analiza podataka za inženjere i naučnike I O 4 2 8
Upravljanje otpadom I O 4 2 8
Studijsko istraživački rad I I I 0 5 6
Reciklaža otpada II O 4 2 10
Izborni predmet I II I 4 2 10
Studijsko – istraživački rad II II O 0 8 10
Časova aktivne nastave na godini studija:
20P + 23SIP = 43; 
43 x 15 = 645
645 60

Druga godina studija

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Izborni predmet II III I 5 2 10
Izborni predmet III III I 5 2 10
Studijsko – istraživački projekat III I 0 15 10
Naučno – istraživački projekat IV I 0 15 30
Časova aktivne nastave na godini studija:
10P + 34SIP = 44;
44 x 15 = 660
660 60

Treća godina studija

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Studijsko istraživački rad na doktorskoj disertaciji V I 0 20 30
Izrada i odbrana doktorske disertacije VI I 0 20 30
Časova aktivne nastave na godini studija:
40SIR;
40 x 15 = 600
600 60

Izborni predmet

Naziv predmeta Sem. Stat. Čas. SIR ESPB
Modeliranje sistema pohranjivanja otpada I I 4 2 10
Održivi razvoj I I 2 2 10
 Modeliranje sistema reciklaže II  I  5 2  10
 Modeliranje sistema i menadžment informaciono – telekomunikacionih tehlologija II  I  5 2  10
 Regeneracija mineralnih ulja III  I  5 2  10
 Modeliranje sistema i menadžment ljudskog kapitala III  I  5 2  10