Centar za razvoj karijere motiviše i pomaže studentima osnovnih i diplomskih studija da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri, obezbeđujući im resurse, posebne programe i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse, zapošljavanju i izboru diplomskih studija.

Centar za razvoj karijere sa studentima osnovnih studija radi svakodnevno od 10.00 do 13.00, sa budućim studentima osnovnih studija od 13.00 do 14.00, a sa studentima i budućim studentima master studija od 14.00 do 15.00.

Kontakt Centra za Razvoj Karijere

Centar za Razvoj Karijere

Tel: +381 (0)11 41 40 420

Email: karijera@fim.rs

Aktivnosti centra za razvoj karijere

Savetovanja

Individualna savetovanja studenata vezana su za razvoj karijere studenata i uključuju individualnu procenu znanja, veština i sposobnosti studenata, izradu razvojnih planova i planova karijere, asistenciju u izradi CV-ja i propratnog pisma, simulaciju intervijua za posao i druge vrste savetovanja, baziranih na najsavremenijim svetskim tendencijama iz ove oblasti.

Radionice

Grupne radionice obuhvataju rad u malim grupama do 10 studenata na temu izrade CV-ja, propratnog pisma, komunikacije, timskog rada, izrade prezentacija i veština prezentovanja, i ostalih tema od značaja za razvoj karijere studenata FIM.

Gostujuća predavanja

Gostovanja najpoznatijih domaćih preduzeća koja predstavljaju svoju politiku i praksu upravljanja ljudskim resursima, kao i najnovija dostignuća iz oblasti inženjerskog menadžementa i drugih oblasti od značaja za studente FIM. Studentima se redovno predstavljaju i najuspešniji profesionalci iz različitih oblasti.

Studentska praksa

Centar asistira u selekciji studenata za praksu koja je predviđena nastavnim planom i programom i organizuje vannastavne stručne prakse.

Studentski projekti

Centar organizuje projekte na kojima će studenti FIM steći dodatna stručna znanja i iskustva od koristi za razvoj karijere.

Baza studenata

Centar poseduje bazu svih studenata FIM sa podacima o prethodnom obrazovanju, iskustvu i kompetencijama, koji će se koristiti u cilju selekcije studenata za praksu i posao, kao i za razvoj karijere studenata.

Baza zanimanja

Centar za razvoj karijere izgrađuje bazu zanimanja kojima se diplomci FIM mogu baviti, sa okvirnim opisima poslova i specifikacijama izvršilaca.

E-savetnik

Centar izrađuje stručne tekstove koji će biti od dodatne pomoći studentima po pitanju razvoja karijere i upravljanja ljudskim resursima. Sve tekstovi su dostupni u elektronskoj formi.

Karijerni magazin

Centar dva puta godišnje izdaje karijerni magazin u kome će se naći priče najpoznatijih stručnjaka iz oblasti inženjerskog menadžmenta, predstavljanja najboljih preduzeća i uspešnih studenata i njihovih iskustava koja mogu pomoći studentima FIM. Prvi broj će biti objavljen povodom početka nove školske godine, 1. oktobra 2019.

Tim Centra za razvoj karijere

Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović

Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović
Direktor Centra za razvoj karijere

Tatjana Ilić-Kosanović je odgovorna za strategiju i planove Centra, kao i za karijerno vođenje i savetovanje studenata. Tatjana Ilić-Kosanović ima desetogodišnje iskustvo u vođenju univerzitetskih centara za razvoj karijere i karijernom vođenju i savetovanju studenata. Ona je najsavremenija znanja o radu visokoškolskih centara za razvoj karijere donela iz SAD.

Tatjana Ilić-Kosanović je više godina radila u oblasti upravljanja ljudskim resursima i menadžmenta znanja, kao i u Ambasadi SRJ u Vašingtonu, kabinetu gradonačelnika Skupštine grada Beograda i prosveti.

Tatjana Ilić-Kosanović je diplomirala Istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i magistrirala, a zvanje Master organizacije i upravljanja ljudskim resursima stekla je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ na temu upravljanja visokoškolskim centrima za razvoj karijere.

Prof. dr Vladimir Tomašević

Prof. dr Vladimir Tomašević
Savetnik za akademski razvoj studenata

Prof. dr Vladimir Tomašević je odgovoran za praćenje potencijala studenata za dalji akademski razvoj.

Prof. dr Vladimir Tomašević započeo svoju karijeru kao Istraživač na Univerzitetu u Kembridžu, gde je postao i Prorektor. Vratio se u Srbiju 2004. godine, gde je postao konsultant i Project Manager na projektima iz oblasti privatizacije, reorganizacije i poboljšanja efikasnosti proizvodnje. Prof. dr Vladimir Tomašević je akademsku karijeru nastavio kao docent na Univerzitetu Singidunum 2007. godine. Profesor Tomašević je osnivač Fakulteta za inženjerski menadžment.

Prof. dr Vladimir Tomašević je diplomirao Građevinu na Univerzitetu u Edinburgu, magistrirao Menadžment u građevini na Univerzitetu u Kembridžu, gde je i doktorirao u oblasti Inženjerskog menadžmenta.

Doc. dr Stanko Bulajić

Doc. dr Stanko Bulajić
Savetnik za podsticanje preduzetništva kod studenata

Doc. dr Stanko Bulajić je diplomirao, magistrirao i doktorirao Ekonomiju na Univerzitetu Alfa u Beogradu. U fokusu njegovog istraživanja su ekonomske teorije, marketing i finansiranje projekata. On je, u radu sa studentima u Centru, fokusiran na podsticanje preduzetništva, rešavanje studija slučaja, studentska takmičenja.

mr Arso Vučević, psiholog

mr Arso Vučević, psiholog
Savetnik za saradnju sa privredom i savetovanje studenata

Mr Arso Vučević je odgovoran za planiranje i sprovođenje programa saradnje sa privredom, kao i za psihološko savetovanje studenata.

Mr Arso Vučević je osnovao Centar za savremene veštine u Beogradu, radio je kao predavač na City College i kao akademski direktor i predavač na University of New York u Beogradu. Mr Arso Vučević je držao mnogobrojne treninge iz oblasti liderstva i organizacionog ponašanja.

Mr Arso Vučević je diplomirao psihologiju na Sheffield Univerzitetu i magistrirao na London School of Economics.

Snežana Ljuštanović Šćekić, dipl. defektolog – logoped master

Snežana Ljuštanović Šćekić, dipl. defektolog – logoped master
Savetnik za rad sa studentima sa posebnim potrebama

Snežana Ljuštanović je odgovorna za planiranje i sprovođenje programa za rad sa studentima sa posebnim potrebama.

Snežana Ljuštanović je započela karijeru u oblasti govorno-jezičke patologije. Bila je šef studentske službe na fakultetu FPI, kao i saradnik univerzitetske službe integrisanih studija Univerziteta Singidunum.

Snežana je diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Logopedija. Trenutno je na master studijama iz oblasti Marketinga i Menadžmenta.

Ciljevi centra za razvoj karijere

  • Centar osposobljava studente da planiraju karijeru i sprovedu ciljanu i organizovanu potragu za poslom
  • Centar osposobljava studente da razumeju mehanizme tržišta rada (putem PEST analize i drugih metoda)
  • Centar osposobljava studente da razumeju svoje jake i slabe strane (putem lične SWOT analize, simulacija testiranja i Assessment centara)
  • Centar osposobljava studente da razvijaju dodatna znanja i veštine, potrebne na tržištu rada
  • Centar osposobljava studente da se predstave potencijalnim poslodavcima putem CV-ja, propratnog pisma i ponašanja na intervjuu
  • Centar promoviše partnerstvo sa privredom, putem gostovanja poslodavaca i profesionalaca, obezbeđivanja stručne prakse i pripravničkog staža na obostranu korist studenata i poslodavaca

Misija centra za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere motiviše i pomaže studentima osnovnih i diplomskih studija da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri, obezbeđujući im resurse, posebne programe i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse, zapošljavanju i izboru diplomskih studija.

Rad Centra je zasnovan na najnovijoj svetskoj teoriji i praksi karijernog vođenja i savetovanja, sa akcentom na karijerno vođenje i savetovanje studenata.