Obavezni kurs

Kurs za studente prve godine pod nazivom Upravljanje karijerom u okviru predmeta Osnove menadžmenta u trajanju od 15 nedelja u toku zimskog semestra prve godine studija.

Program kursa se sastoji iz dva dela:

 • Prvi deo je usmeren na akademski razvoj studenata (pisanje seminarskih radova, naučnih radova, istraživanje, referenciranje);
 • Drugi deo je namenjen za lični razvoj studenata u pogledu sticanja veština potrebnih za razvoj karijere i traženje posla – lična procena uključujući ličnu SWOT analizu, postavljanje ciljeva, izradu radne biografije (Curriculum Vitae), izradu motivacionih pisama, simulaciju intervjua za posao; kao i za razvijanje
  prenosivih veština potrebnih za različita radna mesta (veštine komunikacije, veštine prezentacije, timskog rada, itd.).

Izborni kursevi

Pored obaveznih i izbornih predmeta, studenti će tokom školovanja proći i kroz dodatne kurseve i obuke, kao što su:

 • Veštine pisanja prezentacija;
 • Veštine prezentovanja;
 • Upravljanje karijerom;
 • Veštine komunikacije;
 • Veštine pregovaranja;
 • Metodologija izrade seminarskih i diplomskih radova;
 • Metode istraživanja
 • Analiza izvora i literature;
 • Veštine timskog rada.