Od danas su otvorene prijave za upis na doktorske studije – Upravljanje otpadom u školskoj 2019/20. godini! Svi zainteresovani kandidati mogu da, u toku kolektivnog ...
Otvorene su prijave za upis na akreditovane doktorske studije – Upravljanje otpadom u školskoj 2019/20. godini! Program studija se može videti ovde Svi zainteresovani kandidati ...
I dalje su otvorene prijave za upis na akreditovane doktorske studije – Upravljanje otpadom u školskoj 2019/20. godini! Program studija možete da vidite ovde Svi ...
Na četrdeset prvoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održanoj u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom ...
Online nastava na osnovnim i master studijama će se u aprilu održavati prema planu i programu. Studentima je omogućeno da imaju pristup svim predmetima sa ...

Struktura studijskog programa

Doktorske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, što je prethodno ostvareno obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i diplomskim studijima, odnosno 360 ESPB bodova na integrisanim osnovnim i diplomskim akademskim studijama iz medicinskih nauka. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktora umetnosti koji je umetnički program.