Prijava i upis

Mogućnost upisa na doktorske studije imaju svi kandidati koji poseduju diplomu o uspešno završenim master studijama priznatih visokoškolskih ustanova.

Kandidati se prijavljuju tako što ispunjavaju prijavu koja se može dobiti u štampanom obliku od studentske službe, ili u elektronskom obliku preko Internet stranice On-line prijave.

Prijava za programe doktorskih studija, koji počinju u oktobru 2022, počinju 1. juna 2022., a svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da dođu na Fakultet i dobiju sve potrebne informacije.

Posete se zakazuju putem e-maila: prijava@fim.rs

Prijemni ispit

Prijemni ispit će se obaviti u periodu od 22. do 30. juna 2022. Prijemni ispit u septembru će se obaviti u periodu od 1. do 9. septembra 2022.

Upis i upisni rokovi

Prvi upisni rok je u periodu do 15. jula 2022.

Drugi upisni rok je u periodu do 30. septembra 2022.

Potrebna dokumenta

Izvod iz matične knjige rođenih
Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili overena fotokopija)
Dokaz o izvršenoj uplati školarine.

Kandidati koji nisu građani Republike Srbije

Pored gorenavedenih uslova moraju dodatno da se sami postaraju za dobijanje viza radi boravka u Srbiji tokom studiranja.

Fakultet nije garantor stranim studentima tokom njihovog boravka u Srbiji niti snosi bilo kakvu pravnu / finansijsku / moralnu odgovornost prema njima ili trećim licima vezanima za njihov boravak u Republici Srbiji.

Sami studenti su odgovorni za pribavljanje relevantne dokumentacije i dokazivanja Konzularnom predstavništvu ili Ambasadi Republike Srbije radi dobijanja vize(a). Svi studenti koji polože prijemne ispite i steknu sve uslove za upis, mogu da dobiju relelvantne potvrde koje će biti upućene nadležnim organima radi blagovremenog izdavanja njihovih viza.

Kontakt

Adresa:
Fakultet za inženjerski menadžment
Bulevar vojvode Mišića 43
11000 Beograd
Srbija

Telefon:
+381 (011) 41 40 420

Faks:
+381 (011) 41 40 429

Web: www.fim.rs

Email: office@fim.rs

Prijava na Fakultet za inženjerski menadžment
prijava@fim.rs

Služba osnovnih studija Fakulteta za inženjerski menadžment
studentska.sluzba@fim.rs

Služba diplomskih studija Fakulteta za inženjerski menadžment
master@fim.rs

Centar za razvoj karijere
karijera@fim.rs

Centar za međunarodnu saradnju
international@fim.rs

Prijava za upis na doktorske studije