Biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment svojim aktivnostima doprinosi unapređenju obrazovnog, istraživačkog i naučnog rada studenata, nastavnika, profesora i istraživača.

Fond biblioteke čini više od 6500 jedinica, zbirke dostupne za korišćenje sastavljene su od knjiga, časopisa, elektronskih izvora, audio-vizuelnog materijala i drugih oblika bibliotečke građe, a razvijaju se u skladu sa studijskim programima Fakulteta za inženjerski menadžment.

Fakultetska biblioteka uključena je u jedinstveni bibliotečko-informacioni sistem i mrežu biblioteka na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Za detaljnije informacije:

e-mail: biblioteka@fim.rs

tel: + 381 11 41 40 426

elektronski katalog