Raspored rada

Plan rada Fakulteta za školsku 2023/24. godinu:

PLAN-RADA-2023-2024

Raspored nastave u letnjem semestru 2023/24. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Inženjerski menadžment):

I godina letnji semestar 2023/24
II godina letnji semestar 2023/24
III godina letnji semestar 2023/24
IV godina letnji semestar 2023/24

Raspored nastave u letnjem semestru 2023/24. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Menadžment):

II godina letnji semestar 2023/24
III godina letnji semestar 2023/24
 
Raspored konsultacija u letnjem semestru 2023/24. školske godine:

Raspored konsultacija

Raspored polaganja kolokvijuma u letnjem semestru 2023/24. školske godine:

USKORO 

Raspored polaganja ispita:

Raspored ispita junski ISPITNI ROK 2024 BG OAS
Raspored-ispita junski rok Menadžment OAS-2023-2024
Raspored ispita julski ISPITNI ROK 2024 BG OAS
Raspored-ispita julski rok Menadžment OAS-2023-2024