Raspored rada

Plan rada Fakulteta za školsku 2022/23. godinu:

PLAN-RADA-2022-2023

Raspored nastave u zimskom semestru 2022/23. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Inženjerski menadžment):

I godina zimski semestar 2022/23
II godina zimski semestar 2022/23
III godina zimski semestar 2022/23
IV godina zimski semestar 2022/23
IV godina zimski semestar 2022/23 (generacija 2020/21)

Raspored nastave u zimskom semestru 2022/23. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Menadžment):

I godina zimski semestar 2022/23
II godina zimski semestar 2022/23
 
Raspored konsultacija u zimskom semestru 2022/23. školske godine:

USKORO

Raspored polaganja kolokvijuma u zimskom semestru 2022/23. školske godine:

USKORO 

 

Raspored polaganja ispita:

Septembarski ISPITNI ROK OAS III Menadžment
Novi program – raspored ispita Septembarski ISPITNI ROK 2021/2022 BG
Septembarski ISPITNI ROK OAS III Menadžment