Raspored rada

Plan rada Fakulteta za školsku 2020/21. godinu:

PLAN RADA 2020-2021.

Plan rada Fakulteta za školsku 2021/22. godinu:

USKORO!

Raspored nastave u zimskom semestru 2021/22. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Inženjerski menadžment):

USKORO!

Raspored konsultacija u zimskom semestru 2021/22. školske godine:

USKORO!

Raspored polaganja kolokvijuma u zimskom semestru 2021/22. školske godine:

USKORO!

Raspored polaganja ispita:

Novi program – raspored ispita Septembarski ISPITNI ROK 20202021 BG

Raspored ispita septembarski ISPITNI ROK 20202021 BG