Raspored rada

Plan rada Fakulteta za školsku 2019/20. godinu:

PLAN-RADA-2019-2020

Raspored nastave u zimskom semestru 2019/20. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Inženjerski menadžment):

Распоред I година зимски семестар 2019-2020

Распоред II година зимски семестар 2019-2020

Распоред III година зимски семестар 2019-2020

Распоред IV година зимски семестар 2019-2020

Raspored nastave u zimskom semestru 2019/20. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Inženjerski menadžment) – Vranje:

Raspored-nastave-u-zimskom-semestru-2019-20-Vranje

Raspored nastave u zimskom semestru 2019/20. školske godine na osnovnim studijama (Studijski program Inženjerski menadžment) – Vrbas:

Raspored-nastave-u-zimskom-semestru-2019-20-Vrbas

Raspored konsultacija u zimskom semestru 2019/20. školske godine:

Raspored konsultacija za zimski semestar 2019

Raspored polaganja kolokvijuma u zimskom semestru 2019/20. školske godine:

Termini kolokvijuma 2019

Raspored polaganja ispita:

Novembarski apsolventski rok