Inženjering je umetnost organizacije i upravljanja ljudima i kontrolisanje snaga prirode u korist ljudske rase.

Henry G. Stott

Inženjer menadžmenta

Pojedinac koji obavlja funkcionalnu ulogu menadžera i organizatora u projektima ili preduzećima iz domena proizvodnje, kreativnih industrija, industrijskog dizajna, menadžmenta bezbednosti, informaciono-telekomunikacionih tehnologija, saobraćaja ili finansijsko-berzanskog poslovanja na najvišim nivoima.

Zauzima jedinstvenu poziciju u svojoj oblasti. Kombinuje svoju menadžersku stručnost sa inženjerskim znanjem da bi vodio timove specijalista za visoko postavljene tehničke zadatke.

Poseduje izražene veštine komunikacije da bi mogao da kontaktira sa svojim kolegama i zaposlenima. Inženjeri menadžmenta su uspešni pojedinci koji poseduju kombinaciju naučnih znanja i želje za rešavanjem problema.

Studijski program inženjerski menadžment, pored širokog spektra akademsko-opšteobrazovnih predmeta, sadrži i pripremu iz osnova računovodstva, ekonomije, finansijskih analiza, tehničkih sistema, tehnoloških procesa, upravljanja projektima i ljudskim resursima, kao i ostalih predmeta koji omogućavaju studentu da se fokusira na specifične oblasti ličnog interesovanja.

Inženjerski menadžment

[1] Naučna disciplina koja proučava i primenjuje inženjerske principe u planiranju i operativnom menadžmentu u različitim industrijama;

[2] Specifični oblik menadžmenta koji je potreban da se uspešno vode pojedinačni projekti, preduzeća i ljudi u različitim industrijama.

Profili studija

Fakultet za inženjerski menadžment omogućava studentima da izaberu jedan od tri akademsko stručna profila:

 • Visokotehnološke industrije (VI)
 • Kreativne industrije (KI)
 • Bezbednost (B)

Kurikulum

Spisak predmeta na prvoj godini studija

Šifra Naziv predmeta ESPB Godina studijskog programa
OASIM01 Kvantitativne metode 1 8 I
OASIM02 Osnove menadžmenta 8 I
OASIM03 Osnove upravljanja ljudskim resursima 3 I
OASIM04 Osnove informaciono komunikacionih tehnologija 8 I
OASIM05 Inženjerska inovacija 1 3 I
OASIM06 Osnovi industrijskog inženjerstva 8 I
OASIM07 Osnovi ekonomije 8 I
OASIM08 Izborni predmet 1 9 I
OASIM09 Engleski jezik 1 3 I
OASIM10 Izborni jezik 1 2 I

Spisak predmeta na drugoj godini studija

Šifra Naziv predmeta ESPB Godina studijskog programa
OASIM11 Inženjerske komunikacije 2 II
OASIM12 Industrija 4.0 9 II
OASIM13 Inženjerska inovacija 2 1 II
OASIM14 Statistika i verovatnoća 9 II
OASIM15 Analiza i dizajn informacionih sistema 9 II
OASIM16 Upravljanje projektima 9 II
OASIM17 Engleski jezik 2 2 II
OASIM18 Menadžment operacija 9 II
OASIM19 Izborni predmet 2 9 II
OASIM20 Izborni jezik 2 1 II

Spisak predmeta na trećoj godini studija

Šifra Naziv predmeta ESPB Godina studijskog programa
OASIM21 Logistika 9 III
OASIM22 Upravljanje kvalitetom 9 III
OASIM23 Strategijski menadžment 8 III
OASIM24 Ekološko inženjerstvo 3 III
OASIM25 Tehnička dokumentacija 1 III
OASIM26 Izborni predmet 3 9 III
OASIM27 Engleski jezik za inženjere 1 2 III
OASIM28 Uvod u veštačku inteligenciju 9 III
OASIM29 Inženjering poslovnih procesa 1 III
OASIM30 Izborni jezik za inženjere 1 1 III

Spisak predmeta na četvrtoj godini studija

Šifra Naziv predmeta ESPB Godina studijskog programa
OASIM31 Ljudski kapital 9 IV
OASIM32 Marketing za inženjere 9 IV
OASIM33 Izborni predmet 4 9 IV
OASIM34 Izborni jezik za inženjere 2 1 IV
OASIM35 Engleski jezik za inženjere 2 2 IV
OASIM36 Inženjerski menadžment 8 IV
OASIM37 Finansijski inženjering 8 IV
OASIM38 Izborni predmet 5 8 IV
OASIM39 Studentska praksa 2 IV
OASIM40 Istraživački rad 3 IV
OASIM41 Završni rad 3 IV

Izborni blok predmeta za sve četiri godine studija

Izborni blok za smer: inženjerski menadžment – visoke tehnologije (VT)

 • 1. godina: Osnove organizacije
 •                 Uvod u informacione sisteme
 • 2. godina: Mreže
 • 3. godina: Projektovanje i automatizacija industrijskih procesa
 • 4. godina: Sistemi za podršku odlučivanju
 •                 Tehnološke operacije

Izborni blok za smer: inženjerski menadžment – kreativne industrije (KI)

 • 1. godina: Naratologija i komunikacija
 • 2. godina: Menadžment kreativnih industrija
 • 3. godina: Menadžment u kulturi
 • 4. godina: Organizacija kulturno scenskih događaja
 •                 Baze podataka

Izborni blok za smer: inženjerski menadžment – bezbednost (B)

 • 1. godina: Osnovi bezbednosti
 • 2. godina: Energetika i energetska bezbednost
 • 3. godina: Obaveštajni menadžment
 • 4. godina: Menadžment NGO i politički menadžment
 •                  Menadžment diplomatsko – bezbednosnih aktivnosti

Izborni jezici

  • Francuski jezik 1, 2
  • Francuski jezik za inženjere 1, 2
  • Španski jezik 1, 2
  • Španski jezik za inženjere 1, 2
  • Arapski jezik 1, 2
  • Arapski jezik za inženjere 1, 2