Online nastava na osnovnim i master studijama je od početka tekuće radne nedelje započela na određenim predmetima. Studentima će uskoro biti omogućeno da imaju pristup ...
Svi studenti Fakulteta za inženjerski menadžment mogu da se prijave na Google Classroom sa i-mejl adresom koju su naveli u prijavi na adresu daljina@fim.rs. Probu ...
Danas je održan elektronski sastanak kriznog štaba Fakulteta za inženjerski menadžment. Na osnovu odluke štaba, studentima će biti olakšan pristup obrazovnim materijalima korišćenjem  Google Classroom ...
U skladu sa novonastalim okolnostima povodom pandemije virusa COVID-19, nastava na Fakultetu za inženjerski menadžment će se održavati putem platforme za učenje na daljinu. Fakultet ...

Akreditovani centar Vranje

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je u junu 2014. izdala Uverenje o akreditaciji za programe studija koji se izvode na visokoškolskoj jedinici u Vranju.

Akreditovani programi

Master akademske studije:

Upravljanje projektima

Kontakt
Svetlana Mihajlović, Rukovodilac Studentske službe

Adresa:
Moše Pijade 41
17500 Vranje
Srbija

Telefon:
+381 17 390 390

E-mail: svetlana.mihajlovic@fim.rs

Secured By miniOrange