Prijava i upis

Prijava i upis

Mogućnost upisa na master studije imaju svi kandidati koji poseduju diplomu o uspešno završenim osnovnim studijama sa priznatih visokoškolskih ustanova.

Kandidati se prijavljuju tako što ispunjavaju prijavu koja se može dobiti u štampanom obliku od studentske službe, ili u elektronskom obliku preko on-line prijave.

Prijava za master program, koji počinje u oktobru 2022, počinje 10. juna 2022, a svi zainteresovani kandidati se ohrabruju da kontaktiraju i dođu na Fakultet i dobiju sve potrebne informacije.

Po prijavljivanju svi kandidati koji ispunjavaju uslove prijave imaju intervju sa Prodekanom za nastavu, nakon kojeg Fakultet odlučuje o kvalifikovanosti kandidata za upis.

Posete se zakazuju putem e-maila: prijava@fim.rs

Prijemni ispit

Prijemni ispit će se obaviti u periodu od 22. do 30. juna 2022. Prijemni ispit u septembru će se obaviti u periodu od 1. do 9. septembra 2022.

Upis i upisni rokovi

Prvi upisni rok je u periodu do 15. jula 2022.
Drugi upisni rok je u periodu do 30. septembra 2022.

Potrebna dokumenta

Izvod iz matične knjige rođenih
Diplomu osnovnih studija ili uverenje o diplomiranju (original ili overena fotokopija)
Preporuku jednog profesora ili formalno nadređenog lica iz preduzeća gde je zasnovan radni odnos
Dokaz o izvršenoj uplati školarine.

Kandidati koji nisu građani Republike Srbije

Pored gorenavedenih uslova moraju dodatno da se sami postaraju za dobijanje viza radi boravka u Srbiji tokom studiranja.

Fakultet nije garantor stranim studentima tokom njihovog boravka u Srbiji niti snosi bilo kakvu pravnu / finansijsku / moralnu odgovornost prema njima ili trećim licima vezanima za njihov boravak u Republici Srbiji.

Sami studenti su odgovorni za pribavljanje relevantne dokumentacije i dokazivanja Konzularnom predstavništvu ili Ambasadi Republike Srbije radi dobijanja vize(a). Svi studenti koji polože prijemne ispite i steknu sve uslove za upis, mogu da dobiju relelvantne potvrde koje će biti upućene nadležnim organima radi blagovremenog izdavanja njihovih viza.

Školarina

Školarina na master studijama iznosi 2000 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate. Fakultet pruža mogućnost plaćanja u ratama i to 40% prilikom upisa, a ostatak školarine na osam jednakih mesečnih rata.

Kontakt

Adresa:
Fakultet za inženjerski menadžment
Bulevar vojvode Mišića 43
11000 Beograd
Srbija

Telefon:
+381 (011) 41 40 420

Faks:
+381 (011) 41 40 429

Web: www.fim.rs

Email: office@fim.rs

Prijava na Fakultet za inženjerski menadžment
prijava@fim.rs

Služba osnovnih studija Fakulteta za inženjerski menadžment
studentska.sluzba@fim.rs

Služba diplomskih studija Fakulteta za inženjerski menadžment
master@fim.rs

Centar za razvoj karijere
karijera@fim.rs

Centar za međunarodnu saradnju
international@fim.rs

Prijava za upis na diplomske studije