Tradicija uključivanja studenata osnovnih studija u naučnoistraživački rad se nastavlja

Tradicija uključivanja studenata osnovnih studija u naučnoistraživački rad se nastavlja

Na konferenciji CIBEK 2022, Nemanja Bulić student četvrte godine osnovnih studija Fakulteta…

Uspešno održana konferencija CIBEK 2022.

Uspešno održana konferencija CIBEK 2022.

Konferencija CIBEK 2022. uspešno je održana 9. marta u onlajn formatu. Uvodna…

Najava konferencije CIBEK 2022.

Najava konferencije CIBEK 2022.

[kc_column_text] Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji…

Najava konferencije CIBEK 2022.

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije
u saradnji sa partnerima organizuju:

IV međunarodnu naučno-stručnu konferenciju

Cirkularna i bioekonomija – CIBEK 22

9. mart 2022. godineCilj konferencije:


Evropa razvija efikasnu i održivu ekonomiju. Cilj je inovativnija i ekonomija sa niskim emisijama, usklađivanje zahteva za održivom poljoprivredom i ribarstvom, sigurnost hrane i održivo korišćenje obnovljivih bioloških resursa u industrijske svrhe, očuvanje biodiverziteta, zaštite životne sredine, razvoj novih tehnologija i procesa za bioekonomiju, razvoj tržišta i konkurentnost u sektorima bioekonomije, razvoj politika kako bi zainteresovane strane bliže
zajedno sarađivale.

Cirkularna ekonomija je konceptualni okvir održivog razvoja. Njen cilj je proizvodnja roba i usluga uz istovremeno smanjivanje potrošnje i rasipanja sirovina, vode i izvora energije. Reč je o uvođenju nove ekonomije koja je cirkularna – ne linearna – zasnovana na principu „zatvaranja ciklusa“ životnih ciklusa proizvoda, usluga, otpada, materijala, vode i energije. Ova konferencija bi trebala da postane mesto za međusobnu saradnju, različita predavanja i događaje koji prepoznaju održivi razvoj kao ključno pitanje za budućnost industrije.
Tematske oblasti:


– Poboljšanje efikasnosti i smanjenje upotrebe resursa.
– Identifikacija i stvaranje novih mogućnosti za ekonomski rast i promovisanje inovacija i konkurentnosti gradova i ruralnog područja, kao i njihovih kompanija.
– Garantovanje sigurnosti snabdevanja osnovnim resursima.
– Borba protiv klimatskih promena i ograničavanje uticaja korišćenja resursa na životnu sredinu.
– Upravljanje otpadom u cirkularnoj i bioekonomiji.
– Bezbednost ekonomija – održivost i dostupnost resursa kao preduslov razvoja u globalizovanom svetu.
Važni datumi:


– Prijava i dostavljanje apstrakta – 21. februar 2022. godine;
– Uplata registracije nakon prihvaćenog apstrakta – 1. mart 2022. godine;
– Naučna konferencija – 9. mart 2022. godine;
– Rok za slanje radova – 20. maj 2022. godine;
– Štampanje zbornika – 1. jul 2022. godine.
 

Procedura slanja radova:


e-mail konferencije: cibek2022@fim-bg.rs
Na e-mail treba poslati:
– Popunjen  prijavni formular CIBEK 2022;
CIBEK22-paper_template;
– Dokaz o uplati kotizacije.
 

Objavljivanje radova:


Radovi koji budu objavljeni u zborniku radova konferencije biće klasifikovani kao “Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini” – kategorija M33 prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Autori čiji radovi budu izabrani, biće pozvani da rezultate svojih istraživanja prezentuju u časopisu Serbian Journal of Engineering Management,  indeksiranom u EBSCO bazama.
 

Kotizacija:


40 evra po srednjem kursu NBS na dan uplate (kotizacija obuhvata sertifikat o učešću na konferenciji, objavljivanje rada u zborniku radova konferencije, slanje zbornika).

Uplata se može izvršiti na:
Žiro-račun: 265104031000239066
Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd
Svrha uplate: Registracija za konferenciju CIBEK22