Konferencija CIBEK 2021 – rok za slanje radova

Konferencija CIBEK 2021 – rok za slanje radova

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa…

Uspešno održana konferencija CIBEK 2021.

Uspešno održana konferencija CIBEK 2021.

Međunarodna naučno-stručna konferencija CIBEK 2021. uspešno je održana  1. aprila 2021. u…

Danas se održava konferencija CIBEK 2021.

Danas se održava konferencija CIBEK 2021.

Danas se na Fakultetu za inženjerski menadžment, posle prošlogodišnje pauze, održava treća…

CIBEK 21 online

III CIBEK Međunarodna naučno- stručna konferencija

Cirkularna i bioekonomija

1. april 2021 – Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd, Srbija

Fakultet za inženjerski menadžment u saradnji sa partnerima, vas ljubazno poziva na međunarodnu konferenciju "Cirkularna i bioekonomija".

Konferencija je prilika za nove doprinose znanja, razmenu ideja i iskustava, započinjanje nove saradnje i trajnih partnerstava.

Radovi objavljeni u zbornicima biće klasifikovani u kategoriju M33 prema propisima o rezultatima naučnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naučni odbor konferencije će izabrati najintrigantnije priloge i njihovi autori će biti pozvani da izlože svoje rezultate u časopisu Serbian Journal of Engineering Management, indeksiranom u EBSCO.