Još 15 dana za prijavu za konferenciju CIBEK!

Još 15 dana za prijavu za konferenciju CIBEK!

Rok za prijavu i dostavljanje apstrakta za konferenciju CIBEK je 15. mart…

CIBEK 2021 – PREDAVAČI PO POZIVU

CIBEK 2021 – PREDAVAČI PO POZIVU

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa…

Najava konferencije CIBEK 2021.

Najava konferencije CIBEK 2021.

Fakultet za inženjerski menadžment i Društvo inženjera menadžmenta Srbije u saradnji sa…

CIBEK 21 online

III CIBEK Međunarodna naučno- stručna konferencija

Cirkularna i bioekonomija

1. april 2021 – Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd, Srbija

Fakultet za inženjerski menadžment u saradnji sa partnerima, vas ljubazno poziva na međunarodnu konferenciju "Cirkularna i bioekonomija".

Konferencija je prilika za nove doprinose znanja, razmenu ideja i iskustava, započinjanje nove saradnje i trajnih partnerstava.

Radovi objavljeni u zbornicima biće klasifikovani u kategoriju M33 prema propisima o rezultatima naučnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naučni odbor konferencije će izabrati najintrigantnije priloge i njihovi autori će biti pozvani da izlože svoje rezultate u časopisu Serbian Journal of Engineering Management, indeksiranom u EBSCO.