Odlaganje konferencije CIBEK 2020

Odlaganje konferencije CIBEK 2020

Međunarodna naučna konferncija „Cirkularna i bioekonomija – CIBEK 2020″ se odlaže zbog…

Read more
Međunarodna naučna konferencija o Cirkularnoj i bioekonomiji

Međunarodna naučna konferencija o Cirkularnoj i bioekonomiji

Poštovane koleginice i kolege, Fakultet za inženjerski menadžment uz podršku Ministarstva prosvete,…

Read more

Ciljevi i tematske celine CIBEK 2020

Poštovane koleginice i kolege, Cirkularna ekonomija predstavja koncept koji se danas intenzivno…

Read more

Sample Text

CIBEK 20

III CIBEK Međunarodna naučno- praktična konferencija

Cirkularna i Bioekonomija

22. April 2020 – Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd, Srbija

Fakultet za inženjerski menadžment u saradnji sa partnerima, vas ljubazno poziva na međunarodnu konferenciju "Kružna i Bioekonomija", tema koja zanima mnoge od vas.

Konferencija je prilika za nove doprinose znanja, razmenu ideja i iskustava, započinjanje nove saradnje i trajnih partnerstava.

Konferencija će se održati 22. Aprila u Beogradu, a domaćin će biti Fakultet za inženjerski menadžment u Beogradu.

Radovi objavljeni u zbornicima biće klasifikovani u kategoriju M33 prema propisima o rezultatima naučnih istraživanja Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Odbor konferencije će izabrati najintrigantnije priloge i njihovi autori će biti pozvani da izlože svoje nalaze u časopisu Serbian Journal of Engineering Management.

Zatim će biti pripremljen i objavljen zbirni svezak sa međunarodno priznatom izdavačkom kućom.

Organizatori vas ljubazno pozivaju na konferenciju i raduju se vašem dolasku u Beograd.