Dekan Fakulteta za inženjerski menadžment

Prof. dr Vladimir Tomašević

Prodekan za naučno-istraživački rad

Prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović

Prodekan za razvoj

Prof. Jelena Ilić

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. dr Brankica Pažun

Prodekan za nastavu

Prof. dr Srđan Tomić