Dekan Fakulteta za inženjerski menadžment

Prof. dr Vladimir Tomašević

Prodekan za nastavu

Prof. dr Rade Slavković

Prodekan za naučno-istraživački rad

Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. Jelena Ilić

Prodekan za privredu i finansije

Prof. dr Srđan Tomić