Cilj osnivanja Alumni kluba Fakulteta za inženjerski menadžment jeste:

  • razvijanje mreže studenata koji su diplomirali i magistrirali na Fakultetu,
  • povezivanje studenata sa potencijalnim poslodavcima,
  • razvijanje saradnje između Fakulteta i organizacija u kojima su zaposleni bivši studenti,
  • osnaživanje reputacije Fakulteta,
  • prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje,
  • motivisanje sadašnjih studenata,
  • unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Fakulteta za inženjerski menadžment pomaže studentima završnih godina studija da uspešno započnu svoje karijere.