Julski ispitni rok se održava od 27. juna do 7. jula, a raspored ispita možete videti ovde: OAS Inženjerski menadžment – novi program OAS Inženjerski ...
Prijava ispita za Julski ispitni rok je 26. juna i obavlja se elektronskim putem: Sastaviti E-mail u kome ćete navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, ...
Finalni proizvod studenata III godine, na predmetu Uvod u veštačku inteligenciju jeste FIMbot, virtuelni asistent koji predstavlja budućnost u komunikaciji i poslovanju.  
Studenti I i II godine Fakulteta za inženjerski menadžment, iz  Beograda i Vrbasa, posetili su megafabriku Kompanije Continental  Automotive Serbia, kod Kaća. Sa studentima su ...

Studirajte na FIM

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija student stiče zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta (240 ESPB poena).

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje:  menadžer (180 ESPB poena).

Oba studijska programa su sastavljena od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Nastava na osnovnim studijama je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa se odvija i kroz mentorski rad. Student neposredno sarađuje i sa predmetnim nastavnicima, praktično proverava i stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, ima priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja.

Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

  • Predavanja,
  • Izvođenja praktičnih i laboratorijskih vežbi,
  • Izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
  • Diskusiju između studenata i naučno nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
  • Primenu savremenih metoda analize slučaja,
  • Osposobljavanje studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
  • Obavljanje stručne prakse.
Julski ispitni rok 2022/23.

Julski ispitni rok 2022/23.

Julski ispitni rok se održava od 27. juna do 7. jula, a…

Saznajte više
Julski ispitni rok 2022/23 – prijava ispita

Julski ispitni rok 2022/23 – prijava ispita

Prijava ispita za Julski ispitni rok je 26. juna i obavlja se…

Saznajte više
FIMbot – rezultat rada studenata na predmetu Uvod u veštačku inteligenciju

FIMbot – rezultat rada studenata na predmetu Uvod u veštačku inteligenciju

Finalni proizvod studenata III godine, na predmetu Uvod u veštačku inteligenciju jeste…

Saznajte više
Studenti u poseti Kompanije Continental  Automotive Serbia

Studenti u poseti Kompanije Continental Automotive Serbia

Studenti I i II godine Fakulteta za inženjerski menadžment, iz  Beograda i…

Saznajte više
Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika – Zimski semestar 2022/23.

Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika – Zimski semestar 2022/23.

Obaveštavamo sve studente osnovnih studija studijskih programa Inženjerski menadžment i Menadžment, kao…

Saznajte više
Svečani prijem studenata 2022/23.

Svečani prijem studenata 2022/23.

Danas je na Fakultetu za inženjerski menadžment upriličen svečani prijem za studente…

Saznajte više
Svečani prijem brucoša i početak nastave u školskoj 2022/23. godini

Svečani prijem brucoša i početak nastave u školskoj 2022/23. godini

Svečani prijem brucoša će se održati 3. oktobra 2022. godine u 09.30…

Saznajte više
Oktobarski – uslovni rok 2022.

Oktobarski – uslovni rok 2022.

Prijave za oktobarski - uslovni - ispitni rok se mogu dostaviti putem…

Saznajte više
Upis u više godine osnovnih studija 2022/23. godine

Upis u više godine osnovnih studija 2022/23. godine

Obaveštavamo studente da do 30. 9. mogu da upišu narednu godinu studija.…

Saznajte više
Početak nastave na osnovnim studijama u letnjem semestru 2021/22. i raspored časova

Početak nastave na osnovnim studijama u letnjem semestru 2021/22. i raspored časova

Letnji (drugi) semestar školske 2021/2022. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment…

Saznajte više
Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika – Zimski semestar 2021/22.

Vrednovanje pedagoškog rada nastavnika – Zimski semestar 2021/22.

Obaveštavamo sve studente osnovnih studija smera Inženjerski menadžment i Menadžment, kao i…

Saznajte više
Važno obaveštenje – predaja diplomskih i master radova

Važno obaveštenje – predaja diplomskih i master radova

Od 1. novembra 2021. diplomski i master radovi se, po odobrenju mentora,…

Saznajte više
Svečani prijem studenata u Vrbasu 2021/22.

Svečani prijem studenata u Vrbasu 2021/22.

Studentima I godine u Visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog…

Saznajte više
Početak zimskog semestra 2021/22. i raspored časova

Početak zimskog semestra 2021/22. i raspored časova

Školska 2021/2022. godina za studente studijskog programa Inženjerski menadžment počinje da se…

Saznajte više
Svečani prijem studenata 2021/22.

Svečani prijem studenata 2021/22.

Danas je na Fakultetu za inženjerski menadžment upriličen svečani prijem za studente…

Saznajte više