Fakultet za inženjerski menadžment i dalje proverava originalnost svih seminarskih, diplomskih i master radova putem Turnitin platforme. Buduće doktorske disertacije će se takođe proveravati putem ...
Svečani prijem brucoša će se održati 1. oktobra 2021. godine u 12.00 časova, tog dana će im se obratiti dekan i profesori, urućiće im se ...
Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Menadžment (180 ECTS) traje i dalje! Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Inženjerski menadžment (240 ECTS) je moguće do ...
Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Inženjerski menadžment (240 ECTS) je moguće do popune preostalih mesta! Takođe je moguće prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa ...

Studirajte na FIM

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija student stiče zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta (240 ESPB poena).

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje: Inženjer menadžmenta (180 ESPB poena).

Oba studijska programa su sastavljena od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Nastava na osnovnim studijama je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa se odvija i kroz mentorski rad. Student neposredno sarađuje i sa predmetnim nastavnicima, praktično proverava i stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, ima priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja.

Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

  • Predavanja,
  • Izvođenja praktičnih i laboratorijskih vežbi,
  • Izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
  • Diskusiju između studenata i naučno nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
  • Primenu savremenih metoda analize slučaja,
  • Osposobljavanje studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
  • Obavljanje stručne prakse.
Provera originalnosti radova na Fakultetu – Turnitin softver

Provera originalnosti radova na Fakultetu – Turnitin softver

Fakultet za inženjerski menadžment i dalje proverava originalnost svih seminarskih, diplomskih i…

Saznajte više
Svečani prijem brucoša i početak nastave u školskoj 2021/22. godini

Svečani prijem brucoša i početak nastave u školskoj 2021/22. godini

Svečani prijem brucoša će se održati 1. oktobra 2021. godine u 12.00…

Saznajte više
Drugi upisni rok 2021/22. u četvrtoj nedelji septembra

Drugi upisni rok 2021/22. u četvrtoj nedelji septembra

Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Menadžment (180 ECTS) traje i dalje!…

Saznajte više
Drugi upisni rok 2021/22. u trećoj nedelji septembra

Drugi upisni rok 2021/22. u trećoj nedelji septembra

Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Inženjerski menadžment (240 ECTS) je moguće…

Saznajte više
Održavanje nastave u prvom semestru školske 2021/22. godine

Održavanje nastave u prvom semestru školske 2021/22. godine

U prvom semestru školske 2021/22. godine nastava će se na svim programima…

Saznajte više
Drugi upisni rok 2021/22. u drugoj nedelji septembra

Drugi upisni rok 2021/22. u drugoj nedelji septembra

Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Inženjerski menadžment (240 ECTS) je moguće…

Saznajte više
Upis u više godine osnovnih studija 2021/22. godine

Upis u više godine osnovnih studija 2021/22. godine

Obaveštavamo studente da od 8. 9. do 30. 9. mogu da upišu…

Saznajte više
Priznavanje rezultata prijemnih ispita sa srodnih fakulteta

Priznavanje rezultata prijemnih ispita sa srodnih fakulteta

Za upis na akreditovani studijski program četvorogodišnjih osnovnih studija Inženjerski menadžment Fakulteta…

Saznajte više
Inženjerski menadžment – najpopularniji program osnovnih studija

Inženjerski menadžment – najpopularniji program osnovnih studija

Od školske godine 2020/21. počeo je novi, osavremenjeni, program osnovnih studija Inženjerski…

Saznajte više
Radno vreme studenta savetnika u Centru za razvoj karijere

Radno vreme studenta savetnika u Centru za razvoj karijere

Student savetnik u Centru za razvoj karijere, neće raditi od 1. jula…

Saznajte više
Osnovne studije Inženjerski menadžment – predstavljanje programa

Osnovne studije Inženjerski menadžment – predstavljanje programa

Od školske godine 2020/21. počeo je novi, osavremenjeni, program osnovnih studija Inženjerski…

Saznajte više
Prvi upisni rok – prijavljivanje na osnovne studije

Prvi upisni rok – prijavljivanje na osnovne studije

Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Inženjerski menadžment (240 ECTS) i Menadžment…

Saznajte više
Prijavljivanje na osnovne studije u prvom upisnom roku

Prijavljivanje na osnovne studije u prvom upisnom roku

Prijavljivanje na osnovne studije studijskog programa Inženjerski menadžment (240 ECTS) i Menadžment…

Saznajte više
Konkurs za upis studenata – školska 2021/22. godina

Konkurs za upis studenata – školska 2021/22. godina

Univerzitet “Union-Nikola Tesla“ Fakultet za inženjerski menadžment Bulevar vojvode Mišića br. 43…

Saznajte više
Osnovne studije – elektronska prijava u prvoj nedelji juna 2021.

Osnovne studije – elektronska prijava u prvoj nedelji juna 2021.

Prijava za upis na program četvorogodišnjih osnovnih studija Inženjerski menadžment, kao i…

Saznajte više