Studenti osnovnih studija – studijski program Inženjerski menadžment, mogu da vide ažurirane rasporede časova ovde
Prijave za novi akreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment počinju 6. aprila, ali zainteresovani kandidati u martu mogu da zakažu posetu Fakultetu preko i-mejla prijava@fim.rs ...
Jedan od novih predmeta na osnovnim studijama na studijskom programu Inženjerski menadžment je i Uvod u veštačku inteligenciju. Cilj ovog predmeta je poznavanje savremenih trendova ...
Predstavljamo neke od ključnih predmeta novog kurikuluma osnovnih studija na programu Inženjerski menadžment. Industrija 4.0 Cilj je osposobljavanje studenata za razumevanje i rad na uklapanju ...

Studirajte na FIM

Fakultet za inženjerski menadžment organizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno osam semestara, iz oblasti inženjerskog menadžmenta, kao i osnovne studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti menadžmenta.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija student stiče zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta (240 ESPB poena).

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje: Inženjer menadžmenta (180 ESPB poena).

Oba studijska programa su sastavljena od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Nastava na osnovnim studijama je interaktivnog karaktera, obavezno uključuje primere iz prakse, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa se odvija i kroz mentorski rad. Student neposredno sarađuje i sa predmetnim nastavnicima, praktično proverava i stečena znanja u specijalizovanim računarskim učionicama, ima priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja i izražavanja.

Kvalitet nastavnog procesa obezbeđuje se kroz primenu sledećih nastavno metodičkih formi:

  • Predavanja,
  • Izvođenja praktičnih i laboratorijskih vežbi,
  • Izradu seminarskih i drugih stručnih radova i prezentaciju istih,
  • Diskusiju između studenata i naučno nastavnog osoblja sa naglašenom razmenom mišljenja,
  • Primenu savremenih metoda analize slučaja,
  • Osposobljavanje studenata za rad po projektnom principu, kao i za timski rad,
  • Obavljanje stručne prakse.
Ažurirani rasporedi časova za letnji semestar 2019/20.

Ažurirani rasporedi časova za letnji semestar 2019/20.

Studenti osnovnih studija - studijski program Inženjerski menadžment, mogu da vide ažurirane…

Saznajte više
Otvorena vrata – mart 2020.

Otvorena vrata – mart 2020.

Prijave za novi akreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment počinju 6. aprila,…

Saznajte više
Predstavljamo nove predmete – Uvod u veštačku inteligenciju

Predstavljamo nove predmete – Uvod u veštačku inteligenciju

Jedan od novih predmeta na osnovnim studijama na studijskom programu Inženjerski menadžment…

Saznajte više
Industrija 4.0 – novi predmet na osnovnim studijama

Industrija 4.0 – novi predmet na osnovnim studijama

Predstavljamo neke od ključnih predmeta novog kurikuluma osnovnih studija na programu Inženjerski…

Saznajte više
Reakreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment

Reakreditovani program osnovnih studija Inženjerski menadžment

Od školske godine 2020/21. počinje novi program osnovnih studija Inženjerski menadžment! Program…

Saznajte više
Novi program – Novi predmeti – Veštačka inteligencija

Novi program – Novi predmeti – Veštačka inteligencija

Novi program osnovnih studija, koji će se izvoditi od školske godine 2020/21.…

Saznajte više
Reakreditacija Fakulteta za inženjerski menadžment

Reakreditacija Fakulteta za inženjerski menadžment

Na četrdeset prvoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održanoj…

Saznajte više
Poslednja nedelja septembarskog upisnog roka je pred nama (osnovne studije)

Poslednja nedelja septembarskog upisnog roka je pred nama (osnovne studije)

Pred nama je poslednja nedelja septembarskog upisnog roka za osnovne studije. Upisni…

Saznajte više
Osnovne studije – septembarski upisni rok 2019.

Osnovne studije – septembarski upisni rok 2019.

Drugi upisni rok se održava do 26. septembra 2019! Fakultet za inženjerski…

Saznajte više
Još dva dana prijavljivanja i polaganja prijemnih ispita u julskom roku

Još dva dana prijavljivanja i polaganja prijemnih ispita u julskom roku

U toku je polaganje prijemnih ispita za osnovne studije na Fakultetu za…

Saznajte više
Raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok 2018/19.

Raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok 2018/19.

Raspored za januarsko-februarski ispitni rok 2018/19. za studente osnovnih studija možete videti…

Saznajte više
Plan rada na osnovnim studijama za školsku godinu 2018/19.

Plan rada na osnovnim studijama za školsku godinu 2018/19.

Obaveštavamo sve studente, kao i profesore, asistente i saradnike Fakulteta da plan…

Saznajte više
Upis u više godine osnovnih studija 2018/19. godine

Upis u više godine osnovnih studija 2018/19. godine

Obaveštavamo studente da od 10. 9. do 28. 9. mogu da upišu…

Saznajte više
Raspored: Osnovne studije – Septembarski ispitni rok 2018.

Raspored: Osnovne studije – Septembarski ispitni rok 2018.

Raspored ispita - septembarski ispitni rok, za studente osnovnih studija, možete da…

Saznajte više
Secured By miniOrange