Prof. dr Mirjana Kranjac na konferenciji Connecting ecosystems

Prof. dr Mirjana Kranjac boravila je od 13. do 17. maja u prestonici Rumunije, koja je  predsedavajuća Evropske unije na…

Više -:gt:

Potpisan sporazum o naučnoj saradnji sa Neapolis University in Pafos

Danas je na Kipru potpisan sporazum o naučnoj saradnji Neapolis University in Pafos i Fakulteta za inženjerski menadžment. Fakultet su…

Više -:gt:

Prof. dr Mirjana Kranjac na konferenciji 10th ESEE DIALOGUE CONFERENCE

U periodu od 27. do 29. marta 2019. godine  profesor dr Mirjana Kranjac je predstavljala Fakultet za inženjerski menadžment iz…

Više -:gt:

Međunarodna saradnja fakulteta i institucija sa FIM

Međunarodna saradnja predstavlja važan segment razvoja evropskog istraživačkog i obrazovnog prostora.
Imajući u vidu značaj ove saradnje, Centar za međunarodnu saradnju Fakulteta za inženjerski menadžment bavi se sledećim aktivnostima:

 1. Priprema, izrada i realizacija međunarodnih programa i Ugovora međunarodne naučne i obrazovne saradnje;
 2. Priprema i koordinacija naučne, tehničke i obrazovne saradnje koja se realizuje na osnovu međudržavnih programa saradnje;
 3. Razvoj i primena programa razmene i mobilnosti studenata i nastavno-istraživačkog kadra;
 4. Učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim i razvojnim projektima iz oblasti nauke, tehnologije i obrazovanja;
 5. Praćenje i evidencija neposredne naučne i tehničke saradnje sa inostranstvom.

Realizacija ovih aktivnosti omogućava pojačano eksterno finansiranje i vodi ka podsticanju i podržavanju svih aktivnosti usmerenih na neprestani razvoj i kontinuirano unapredjenje naučno-istraživačkih kompetencija nastavnika i saradnika, kao i pokretljivost studenata u jedinstvenom evropskom prostoru što omogućava unapredjenje njihovih potrebnih kompetencija, veština i stavova.

Međunarodni sporazumi

Fakultet za inženjerski menadžment ima potpisane protokole o saradnji sa visokoškolskim ustanovama iz inostranstva. Njima je predviđena razmena informacija, razvoj zajedničkih studijskih programa, razmena nastavnog osoblja, organizacija i realizacija zajedničkih naučnih, tehničkih i obrazovnih projekata kao što su konferencije, okrugli stolovi, seminari, simpozijumi, predavanja, kao i druge aktivnosti od značaja za institucije.

 • Tambov State Technical University, Tambov, Russia;
 • China Three Gorges University, Hubei–Yichang, China;
 • Powislanski University, Kwidzyn, Poland;
 • Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany;
 • University of Primorska, Faculty of Management, Kopar, Slovenia;
 • Faculty of Technologies and Systems, Novo Mesto, Slovenia;
 • Faculty of Business and Management Sciences, Novo Mesto, Slovenia;
 • Faculty of Business, Management and Informatics, Novo Mesto, Slovenia;
 • GEA College – Faculty of Entrepreneurship, Ljubljana, Slovenia;
 • Alma Mater Europaea, Dance Institute, Ljubljana, Slovenia;
 • Alma Mater Europaea, European Center Maribor, Slovenia;
 • Faculty of Music, Skopje, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia;
 • Faculty of Mechanical Engineering Vinica, Goce Delcev University, Shtip, Macedonia;
 • Smilevski Business Academy, Macedonia;
 • Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet Crne Gore, Cetinje, Crna Gora;
 • Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, Crna Gora.

Međunarodni projekti

Fakultet za inženjerski menadžment učestvuje sa institucijama iz inostranstva u realizaciji projekata u svojstvu koordinatora ili partnera na projektu. Projekti su finansirani iz fondova EU kao i nacionalnih tela, pre svega Ministarstva kulture i informisanja.

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestara) na stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. Postoje dva tipa mobilnosti za studente: razmena u toku studija i celokupne studije u inostranstvu (full-degree).

Razmena studenata podrazumeva mogućnost da student tokom svojih studija na Fakultetu za inženjerski menadžment provede jedan ili više semestara na stranom univerzitetu. U periodu razmene student prati nastavu i polaže ispite koji su ekvivalentni ili srodni ispitima koje bi slušao u tom istom semestru da je ostao na matičnom fakultetu. Ispiti položeni u inostranstvu priznaju se po povratku na matični fakultet prema pravilniku o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti.

Full degree mobilnost podrazumeva da diplomac želi da postane student stranog univerziteta. U ovom slučaju, stečena diploma prethodnog nivoa studija je obavezni uslov. Za razliku od razmene, gde diplomu i dodatak diplomi izdaje matični univerzitet, odazak na celokupne studije podrazumeva sticanje diplome stranog univerziteta.

Neki od programa i mreža u okviru kojih je moguće konkurisati:

Gostujuća predavanja

U okviru razvoja saradnje između Fakulteta i visokoškolskih institucija iz inostranstva, nastavnici i saradnici drže gostujuća predavanja na nekoj od stranih ustanova, a nastavnici i stručnjaci iz inostranstva drže predavanja studentima Fakulteta

 • Sir Paul Judge, Judge Business School founder, University of Cambridge

 • Helen Pennant, Cambridge Commonwealth, European & International Trust University of Cambridge

Kontakt

Centar za međunarodnu saradnju

Fakultet za inženjerski menadžment

Bul. vojvode Mišića 43, 11000 Beograd, Srbija

international@fim.rs