Rad studentskog parlamenta Fakulteta za inženjerski menadžment

Studenti Fakulteta za inženjerski menadžment se uključuju pored nastavnih, i u vannastavne aktivnosti. Osnovna pretpostavka za aktivno učešće studenata u radu Fakulteta jeste osnivanje Studentskog parlamenta, organa visokoškolske ustanove, čiji je cilj zaštita interesa i ostvarenje prava studenata.

Izabrane vesti iz rada studentskog parlamenta:

Brucošijada na FIM

28. 10. 2016: Studentski parlament i Fakultet za inženjerski menadžment organizovali su brucošijadu za studente svih godina

Dobrodošlica novoupisanim studentima

03. 10. 2016: Studentski parlament je poželeo dobrodošlicu novoupisanim studentima.

Studentski parlament na Internacionalnom simpozijumu za strategijski menadžmen

23-25. 05. 2016: Studentski parlament Fakulteta za inženjerski menadžment prisustvovao je Internacionalnom simpozijumu za strategijski menadžment, čiji su predstavnici bili Marko Jovanović i Nebojša Milosavljević, koji su branili naučnostručni rad na temu: Korporativna društvena odgovornost.

Prezentacija Animal Rescue Serbia

18. 10. 2016: Studentski parlament je organizovao dolazak organizacije ‘Animal Rescue Serbia’, koja je svim prisutnim studentima i profesorima Fakulteta za inženjerski menadžment, održala kratku prezentaciju o svom radu.

Studentski parlament na Konferenciji na Zlatiboru

28-30. 05. 2016: Studentski parlament je prisustvovao konferenciji na temu Digitalnog marketinga, koja se održala na Zlatiboru.

Izbori za predstavnika studenata u Studentskom parlamentu

 25-27. 1. 2016. Na samom početku godine, sredinom januara, održali su se zbori za predstavnika studenata u Studentskom parlamentu, gde je lista prijavljenih studenata sve četiri godine, iznosila 21 student. Izbori su trajali tri dana, nakon čega su uspešno izabrana po dva predstavnika studenata (za svaku godinu) u Studentskom parlamentu Fakulteta za inženjerski menadžment.