Opšte informacije o Fakultetu za inženjerski menadžment

Fakultet za inženjerski menadžment je osnovala grupa mladih priznatih naučnika, koji su stekli zvanja na poznatim svetskim Univerzitetima i vratili se u Srbiju kako bi preneli najbolje i najsavremenije akademske programe.

Profesori sa Univerziteta Cambridge, London, Stanford, Potsdam, Cornell i Rutgers prenose najsavremenije metode učenja i veštine koje će budućim evropskim generacijama biti potrebne.

Institucija nudi programe osnovnih, master i doktorskih studija.

Fakultet je prva visokoškolska institucija čije je programe priznalo Društvo inženjerskog menadžmenta Srbije i ima ustanovljenu tehničku saradnju sa najelitnijm inženjerskim preduzećima u oblastima inženjeringa, informatike i telekomunikacija u Srbiji, koja je od direktne koristi studentima.

U skladu sa Bolonjskom deklaracijom, na Fakultetu se organizuju osnovne akademske studije, diplomske akademske studije i doktorske studije i u sastavu je univerziteta Union „Nikola Tesla“ u svojstvu nezavisnog pravnog lica.

Vizija i misija FIMMISIJA
Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnov za razvoj društva zasnovanog na znanju i njegovog daljeg ekonomskog i kulturnog napretka, osnov za unapređenja i ljudskih prava i sloboda, misija Fakulteta jeste da kroz obrazovanje kadrova na sva tri nivoa studija (osnovne, master, doktorske), oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment u polju Tehničko – tehnološke nauke, oblast dramske i audiovizuelne umetnosti u polju Umetnosti, i oblast menadžment i biznis u polju Društveno-humanističke nauke, naučnoistraživački rad i učešće u razvoju društvene zajednice, omogući i najviše akademske standarde i obezbedi sticanje znanja i veština u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.
Da bi ostvario svoju misiju, Fakultet je trajno opredeljen da teži unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i uključivanju u jedinstveni Evropski prostor visokog obrazovanja.

VIZIJA
Vizija Fakulteta je da bude vodeća visokoobrazovna i naučnoistraživačka organizacija u TTN, DHN i polju Umetnosti, da obrazuje visokostručne kadrove akademski i profesionalno kompetentne za prepoznatljive i jasne profesije i zanimanja, da samostalno vode originalna, naučno relevantna, aktuelna i međunarodno proveriva naučna istraživanja, a sve u skladu sa opravdano korisnim potrebama privrede i društva kako u zemlji, tako i u Jugoistočnoj Evropi.
Fakultet kontinuirano preispituje i unapređuje Osnovne zadatke i ciljeve Ustanove.

Osnovni zadaci i ciljeviOsnovni zadaci:
1. Obrazovanje kadrova na sva tri nivoa studija (osnovne, master, doktorske), oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment u polju Tehničko – tehnološke nauke, oblast dramske i audiovizuelne umetnosti u polju Umetnosti, i oblast menadžmenta i biznisa u polju Društveno-humanističke nauke.
2. Izvođenje naučno-istraživačkih, razvojnih i stručnih projekata, samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva, kao i primena razvojnih rešenja u praksi;
3. Publikovanje naučnih i stručnih radova (diseminacija rezultata projekata) u okviru izdavačke delatnosti fakulteta;
4. Organizacija nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova i gostujućih predavanja;
5. Razvoj nastavnog i naučnoistraživačkog podmlatka;
6. Primena visokih akademskih standarda, metoda savremenog obrazovanja i naučnog rada u skladu sa međunarodnim standardima visokog obrazovanja i bolonjskim procesom, kontinuirano usklađivanje sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima u TTN, DHN i Umetnost, a sve u funkciji da studenti steknu primenjivo znanje i veštine u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem.
7. Kontinuirano sprovođenje postupka samovrednovanja (najviše tri godine) i spoljašnje provere kvaliteta (najviše pet godina), sa ciljem da se obezbedi pravovremeno preduzimanje mera za unapređenje kvaliteta u pogledu kurikuluma studijskih programa u TTN, DHN i Umetnost, nastave, nastavnog osoblja, ocenjivanja studenata, udžbenika i literature idr.
8. Sprovođenje svih aktivnosti u skladu sa zakonskom i drugom regulativom iz domena visokog obrazovanja (konkursi, kadrovi, evidencije, ugovori..), praćenje finansijskog poslovanja i izrada završnog računa u skladu sa zakonskim okvirima i rokovima, promocija studenata (svečana dodela diploma).

Osnovni ciljevi:
1. Kontinuirano unapređivanje obrazovnog i naučnoistraživačkogprocesa, i svih drugih procesa rada na fakultetu;
2. Visok nivo kvaliteta nastave na osnovnim, master i doktorskim studijskim programima, oblast industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment u polju Tehničko – tehnološke nauke, oblast dramske i audiovizuelne umetnosti u polju Umetnosti, i oblast menadžmenta i biznisa u polju Društveno-humanističke nauke;
3. Obezbeđenje svih neophodnih kadrovskih, tehnoloških, finansijskih idr. resursa za kvalitetnu realizaciju obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta u polju Tehničko – tehnološke nauke, dramske i audiovizuelne umetnosti u polju Umetnosti, menadžmenta i biznisa u polju Društveno-humanističke nauke;
4. Omogućiti kandidatima osnovnih i master akademskih studija sticanje širokog spektra znanja i sposobnosti, razvoj praktičnih veština i kreativnih sposobnosti za analizu i otklanjanje problema u radu, razvoj sposobnosti za kritičko razumevanje i primenu kritičkog mišljenja u praksi; za samostalno koncipiranje i sprovođenje istraživanja u cilju rešavanja praktičnih i teoretskih problema, kritičko tumačenje u vezi primenjenih modela, postupaka i ostvarenih rezultata; razvoj osobina potrebnih za timski rad, inovativnost, kooperativnost i komunikaciju sa drugima u radu, za nastavak naučnog i stručnog usavršavanja; kompetencije koje su prepoznatljive odrednice profesije i zanimanja, društveno opravdane i korisne i omogućavaju im da samostalno obavljaju poslove za koje su se obrazovali;
5. Kroz doktorske akademske studije omogućiti kreiranje naučno kvalifikovanih istraživača i univerzitetskih nastavnika, osposobljenih da obavljaju samostalna, originalna i naučno relevantna istraživanja, osposobljenih za kritičku evaluaciju naučnih istraživanja drugih, da kreiraju inovativna rešenja na osnovu sopstvenog i timskog istraživačkog rada, buduće profesionalce koji će na naučnoj osnovi i razvijenom kritičkom mišljenju moći da rade u različitim organizacijama i institucijama;
6. Unapređenje saradnje sa preduzećima i drugim institucijama, kroz postojeće i nove ugovore o poslovno tehničkoj saradnji; Implementacija inovativnih i razvojnih rešenja u praksi poslovnih kompanija;
7. Mobilnost kandidata u nacionalnom i međunarodnom miljeu i mogućnost nesmetanog nastavka školovanja (MAS, DAS), u zemlji i u inostranstvu;
8. Aktivnosti na unapređenju još efikasnijeg informacionog sistema;
9. Kontinuirana obuka, naučno i stručno usavršavanje nastavnog kadra sa svrhom ovladavanja novim metodama rada i podsticanjem njihove kreativnosti.
10. Kontinuirana obuka, naučno i stručno usavršavanje nenastavnog kadra sa svrhom efikasnijeg rada sa kandidatima i podsticanjem njihove marljivosti, kreativnosti i inovativnosti.

Menadžment Fakulteta upravlja procesom realizacije osnovnih zadataka i ciljeva, kontinuirano ih preispituje i usklađuje sa zahtevima korisnika, promenama i razvojem u nauci, obrazovanju i društvu.

Ljudski resursi


Ljudski resursi, naučno-nastavni kadar i administrativno osoblje Fakulteta, predstavljaju kapital, koji obezbeđuje efikasnost poslovanja i ostvarivanje vizije i misije ove visokoškolske ustanove.Biblioteka


Biblioteka Fakulteta za inženjerski menadžment se nalazi u zgradi Fakulteta i jedina je biblioteka u Srbiji, koja među svojim bibliotečkim jedinicama sadrži kompletna izdanja časopisa iz domena inženjerskog menadžmenta, inženjerske ekonomije, upravljanje projektima i upravljanje ljudskim resursima, izdatih u svetu u proteklih 10 godina.

Biblioteka raspolaže udžbenicima potrebnim za izvođenje nastave na studijskim programima svih nivoa studija.

 


Oprema


Fakultet je smešten u objektu koji svojim rasporedom i opštim kvalitetom predstavlja idealnu lokaciju za jednu visokoškolsku ustanovu koja izvodi studijski program inženjerskog menadžmenta.

U okviru ovog prostora postoje, amfiteatri, slušaonice, radionice, vežbaonice, profesorski kabineti, čitaonica i ostale namenske prostorije.

U okviru objekta takođe postoje ISO sertifikovane IT laboratorije, koje su opremljene najsavremenijom ICT opremom za izvođenje nastave i vežbi, koje omogućavaju rad u malim grupama shodno savremenom procesu obrazovanja implementiranom po Bolonjskoj deklaraciji.

Svaka učionica poseduje projektor, računar koji je umrežen i najsavremeniju multimedijalnu opremu. Svi profesorski kabineti su umreženi i u sklopu fakulteta postoji računarska laboratorija sa 30 internet priključaka.

Lokacija

Ova visokoškolska ustanova smeštena je u spektakularnom zdanju, jednom od retkih primera arhitektonskog modernizma sagrađenom 1926, a renoviranom krajem 2009. godine, koje pruža savršenu akademsku atmosferu i nalazi se u Bulevaru Vojvode Mišića 43 u Beogradu.

Kontakt

Adresa:
Fakultet za inženjerski menadžment
Bulevar vojvode Mišića 43
11000 Beograd
Srbija

Telefon:
(011) 41 40 420

Web:
www.fim.rs

Email:
office@fim.rs

Prijava na Fakultet za inženjerski menadžment
prijava@fim.rs

Služba osnovnih studija Fakulteta za inženjerski menadžment
studentska.sluzba@fim.rs

Služba diplomskih studija Fakulteta za inženjerski menadžment
master@fim.rs

Centar za razvoj karijere
karijera@fim.rs

Centar za međunarodnu saradnju
international@fim.rs