Milko Jonović

Master inženjer menadžmenta
Energoprojekt – Niskogradnja a.d. Beograd

Nakon završenih diplomskih akademskih studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, video sam Master program Upravljanje projektima na Fakultetu za inženjerski menadžment kao mogućnost za nadgradnju svog prethodno stečenog inženjerskog obrazovanja i kao faktor koji će me na tržištu rada diferencirati od konkurencije i biti komparativna prednost u budućem profesionalnom razvoju.
Svoju poslovnu karijeru posle završetka Master studija gradim u kompaniji Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd i angažovan sam na projektu „Izgradnje drugog železničkog koloseka na deonici Beograd – Pančevo“.

Nikola Đorđević

Diplomirani inženjer menadžmenta
Smer: Informaciono-komunikacione tehnologije

Kao odličan učenik u srednjoj elektrotehničkoj školi ’Nikola Tesla’ u Beogradu, na kraju četvrtog razreda nemate previše opcija (Elektrotehnički fakultet, Saobraćajni fakultet ili Viša elektrotehnička škola). Ja sam hteo da budem drugačiji, i zato bi i sada zaista bih voleo da budućim studentima da dočaram studentski život na Fakultetu za inženjerski menadžment, umesto da pričam kako imamo najbolje profesore, najbolje programe i kako je FIM najbolji fakultet u državi. 

Većina predavanja su dinamična i zanimljiva. Naravno, ima predmeta sa teškim jednačinama, ali na drugim predmetima, suvoparnu teoriju učite totalno drugačije od klasičnog ’bubanja’. Fakultet potencira rad u timovima, što doprinosi lakšem učenju, ali mora se priznati, mnogo je zanimljivije učiti na taj način. Na mnoge od tih radova smo ponosni, ali se najčešće setim seminarskog rada iz predmeta Osnove inženjerskog menadžmenta, gde smo kao grupa od dvadesetak i više studenata, uspešno pokrili sve segmente uspešnog projekta od plana do realizacije. 

Kosta Živanović

Dipomirani inženjer menadžmenta,

Smer: Visoke tehnologije

MPhil, Judge Business School, Cambridge University

Na ovom Fakultetu sam naučio da je lična inicijativa najvažnija i da ne treba čekati da nam budu servirana gotova rešenja. Mene zanimaju visoke tehnologije, ali i kreativne industrije, smatram da teorijska znanja treba proširiti kroz stručnu praksu i uložio sam napor da obezbedim sebi stručne prakse (Bitef teatar, Majska izložba ULUPUDS-a, itd.).

Takođe sam osnivač (zajedno sa studentima nekoliko fakulteta Univerziteta u Beogradu) i Predsednik Univerzitetskog UNESKO kluba kroz koji radim na širenju vrednosti UNESKA među mladim ljudima u Srbiji. Trenutno radim na pripremi projekta obuka studenata tehničkih fakulteta u smislu jačanja opštih kompetencija.

Aleksandra Hrib

Diplomirani inženjer menadžmenta
Smer: Kreativne industrije

Za mene, obrazovanje mora biti kreativno, a stečeno znanje primenljivo. Na Fakultetu za inženjerski menadžment sam se pronašla i kao osoba koja teži podizanju nivoa kulturne svesti u svojoj okolini ali i kao osoba koja će u budućnosti biti potpuno posvećena svom poslu. Mogu sa sigurnošću da kažem da zahvaljujući visokom nivou kvaliteta nastave, stručnom kadru i potpunoj posvećenosti studentima i njihovom karijernom usmeravanju, već treću godinu uspevam da realizujem svoje profesionalne ciljeve radom za preduzeća čiji rad veoma cenim.

Stanislava Jezdović

Diplomirani inženjer menadžmenta

Smer: Visoke tehnologije

Doktorand na Univerzitetu u Kragujevcu

Najviše mi se dopada na ovom Fakultetu što imam prilike da unapredim znanja, veštine i sposobnosti potrebne na tržištu rada. Već sada, na drugoj godini, imam radno iskustvo koje sam stekla u organizaciji različitih događaja i sajmova za
Fakultet, kao i u organizaciji Konferencije privrednika.

Nemam tremu da se predstavim potencijalnom poslodavcu u najboljem svetlu i pokažem stručna i naučna znanja koja sam stekla na Fakultetu.

Marina Trifunović

Diplomirani inženjer menadžmenta
Smer: Bezbednost

Fakultet za inženjerski menadžment je idealan izbor za studente koji, poput mene, smatraju da je pristupačnost profesora i interakcija između studenata i profesora jedna od bitnijih stavki kod odabira fakulteta. Odlučila sam se za smer Menadžment bezbednosti jer smatram da je najprikladniji mojim ličnim karakteristikama i očekivanjima. Veoma važna činjenica jeste da znatno motivisana izlazim sa predavanja svakog pojedinačnog profesora. To studentu daje vetar u leđa i još veću želju da „upije“ sve znanje koje predavač poseduje. Profesori su u svakom trenutku raspoloženi da objasne nejasnoće i da pomognu u savladavanju gradiva, što se danas zaista retko može čuti od studenata na nekim drugim fakultetima.

Na standardnim predavanjima niko, ali skoro niko, od studenata ne sazna kako treba napisati CV, ili kako treba obavljati komunikaciju sa budućim poslodavcem. U sticanju ovih veština studentima je od velike pomoći Centar za razvoj karijere.

Tamara Lukić

Student
Smer: Bezbednost

Svakodnevno sam se susretala sa predrasudama o tome koji fakultet treba upisati, državni ili privatni. Predrasude koje su mi ljudi nametnuli o privatnim fakultetima razbile su se kada sam shvatila da se studije ne dele na privatne i državne, već na dobre i loše. Poenta obrazovanja nije dobiti parče papira sa potpisom, već znanje. Srdačnost i velika volja profesora ojačali su moju motivaciju. Smer koji sam izabrala je bezbednost. Smatram da mi pruža širok spektar zaposlenja posle studija. Svoju budućnost sam stavila u ruke Fakulteta, cenjenih profesora i znam da nisam pogrešila!

Milica Božović

Diplomirani inženjer menadžmenta
Smer: Kreativne industrije, Bezbednost

Završila sam ekonomsku srednju školu i izabrala Fakultet za inženjerski menadžment jer je to privatni fakultet na kom su studenti na prvom mestu, a profesori većinom ljudi sa najelitnijih stranih fakulteta.

Upisala sam ovaj Fakultet jer smatram da pruža maksimum svojim studentima i da će pomoći mom daljem usavršavanju. Odabrala sam smer kreativne industrije jer omogućava da se nakon završetka ostvarim u polju kulture i medija gde sebe i vidim kao uspešnog menadžera. Nadam se da ću ostvariti svoje ciljeve.