Struktura studijskog programa

Naziv diplomskog-master studijskog programa: Upravljanje projektima i industrija 4.0.

Studijski program se izvodi u toku jedne školske godine i ima 60 ESPB.

Naglasak kurikuluma je na upravljanju projektima u inženjerskim okruženjima pod novonastalim okolnostima industrije 4.0. Izborni predmeti u okviru kurikuluma omogućavaju dodatno usmeravanje u pravcima direktnog rada sa ljudima ili rada na infrastrukturi.

Struktura predmeta je usaglašena sa potrebama formiranja visokostručnih kadrova sa stanovišta njihove buduće kompetentnosti. Studenti se pre svega osposobljavaju za primenu adekvatnih metodologija za istraživanje, a zatim se uvode u složenu problematiku inženjerskih procesa i organizacije preduzeća.

Očekivani ishod procesa učenja podrazumeva unapređenje i produbljivanje metodoloških i opšte-teorijskih znanja stečenih tokom prethodnog školovanja, sticanje veština i sposobnosti za samostalno upravljanje kompleksnim i velikim projektima uz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija, osposobljavanje studenata za koncipiranje, projektovanje i primenu stečenih znanja zasnovanih na razumevanju tehničko-tehnoloških procesa, kao i ekonomskih integracija u novom 4.0 okruženju.

Cilj programa

Ciljevi studijskog programa su usklađeni sa misijom Fakulteta za inženjerski menadžment. Osnovni cilj je obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta u industriji 4.0 radi sticanja znanja i sposobnosti celovitog razumevanja upravljanja složenim poslovnim sistemima na principima inženjerstva i strateškog promišljanja radi uočavanja tehnološkog, ekonomskog i društvenog razvoja u savremenom svetu.

Pored toga, cilj programa je da unapredi znanja studenta i motiviše ih za dalje školovanje, kako bi se mogli uključiti na viši obrazovni nivo – doktorske studije. Studenti treba da razvijaju naučno-istraživački duh, koji posebno dolazi do izražaja u izradi završnog – master rada. Cilj ovog studijskog programa je i osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih naučnih, stručnih i metodoloških znanja u oblasti upravljanja projektima radi efikasnijeg obavljanja poslova, unapređivanja sopstvenih profesionalnih kapaciteta i za dalje stručno usavršavanje izvan akademske sredine.

Ishod procesa učenja

Naučni naziv: Master inženjer menadžmenta (skraćeno: Mast. inž. menadžm.)

Uslovi za upis u studijski program

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli najmanje 240 ESPB.

Način izdanja studija

Studije se izvode klasično na srpskom i engleskom jeziku.

Kurikulum

Prva godina studija

Šifra Naziv predmeta Status ECTS / ESPB
DASPM 01 Metodologija naučnog istraživanja O 6
DASPM 02 Upravljanje projektima u industriji 4.0 O 7
DASPM 03 Industrija 4.0 O 7
DASPM 04 Internet stvari i sajber bezbednost O 7
DASPM 05 Izborni predmet 1 I 7
DASPM 06 Izborni predmet 2 I 7
DASPM 07 Projektni zadatak (Stručna praksa) O 5
DASPM 08 Studijsko istraživački rad O 7
DASPM 09 Master rad O 7

Izborni blok predmeta

Izborni 1 Upravljanje ljudskim kapitalom u industriji 4.0
Izborni 1 Projekti cirkularne i bioekonomije
Izborni 2 Organizaciono ponašanje, kultura i liderstvo u industriji 4.0
Izborni 2 Projekti pametnih gradova

Kompanije sa kojima sarađujemo

 • Energoprojekt oprema
 • Energoprojekt niskogradnja
 • Energo Nigeria Ltd. Lagos, Nigerija
 • Feromont inženjering
 • Simpo
 • Eco Energo Group d.o.o
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Leskovac
 • Mlekara Bodri, Takovo
 • Europos
 • Euro 07
 • Jugoinspekt
 • Beogradski sajam
 • Dobergard
 • Savez za školski sport Srbije
 • Muzej Jugoslavije
 • ULUPUDS
 • Supersport