Inženjering je umetnost organizacije i upravljanja ljudima i kontrolisanje snaga prirode u korist ljudske rase.

Henry G. Stott

Prednosti inženjera menadžmenta u odnosu na ostale profesije

Veštine stečene na studijskim programima inženjerskog menadžmenta predstavljaju prednost kada je reč o tehničkim sposobnostima, upravljanju projektima ili praksi.

Oblast marketinga, finansijske analize i planiranja, kao i komunikacione sposobnosti se stiču iskustvom u realnom poslovnom okruženju.

Ko sve zapošljava inženjere menadžmenta?

Neke od svetskih kompanija koje zapošljavaju inženjere menadžmenta

 • American Express
 • America’s Growth Capital, LLC
 • Apple Computers, Inc
 • Bank of America
 • Boston Scientific
 • Caterpillar
 • Cisco Systems
 • Deutsche Bank
 • General Mills
 • General Motors
 • Johnson & Johnson
 • JP Morgan
 • Kohler
 • Lehman Brothers
 • Lufthansa
 • Mercator Partners
 • Merck & Co.
 • Microsoft
 • Mitsubishi Electric Automation
 • Motorola
 • Opera Solutions
 • Siemens Building Technologies
 • Univerziteti Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, Princeton, MIT, Sorbonne, Lomonosov, Stanford, London

Nakon diplomiranja

Pojedinci koji su uspešni na ovom polju poseduju kombinaciju naučnih znanja i sposobnost za rešavanjem problema. Diplomom dobijaju adekvatnu osnovu za razvoj uspešne karijere posebno u oblastima inženjerskog menadžementa, visokotehnoloških industrija, menadžmenta bezbednosti, informaciono – telekomunikacionih tehnologija, kreativnih industrija, energetike, ali i u drugim oblastima.

Naši studenti po diplomiranju mogu da se zaposle u oblastima kao što su:

 • proizvodnja dobara i usluga,
 • telekomunikacije,
 • nabavka,
 • logistika,
 • upravljanje projektima,
 • menadžment bezbednosti,
 • upravljanje rizicima,
 • IT industrija,
 • kreativne industrije,
 • upravljanje prodajom,
 • filmska i muzička produkcija,
 • upravljanje ljudskim resursima,
 • energetika.

Neki od poslova kojima inženjeri menadžmenta mogu da se bave su i:

 • poslovni analitičar,
 • strategijski analitičar,
 • menadžment konsultant,
 • ekonomski konsultant,
 • IT menadžer,
 • menadžer projekata,
 • menadžer događaja,
 • menadžer bezbednosti,
 • medija menadžer,
 • menadžer proizvodnje,
 • menadžer logistike,
 • industrijski dizajner,
 • preduzetnik i drugi.

Uspešni inženjeri menadžmenta

Karol Barc

Generalni direktor i Predsednik Upravnog odbora YAHOO! korporacije. Bivši Direktor Intela, i Sun Microsystemsa, smatra se jednom od najuticajnijih osoba današnjice u domenu poslovanja ICT preduzeća

Filip Kent

Inženjer menadžmenta, Generalni direktor i Predsednik Upravnog odbora Turner korporacije (CNN, Time, Warner Brothers, Cartoon Network), jedan od najuticajnijih ljudi u domenu kreativnih industrija.

Kevin Mejer

Direktor Strategije i poslovnog razvoja u Walt Disney korporaciji. Smatra se za jednog od najuticajnijih ljudi današnjice u domenu zabave za decu i adolescente, plasiranja robe široke potrošnje, kao i u turizmu.

Bernard Arnault

Generalni direktor i vlasnik poznatog preduzeća LVHM (Louis Vuitton, Moёt Hennessy), jedan od najuticajnijih poslovnih ljudi u domenu mode i luksuzne robe široke potrošnje. Najbogatiji Francuz.

Lukas Gahviler

Član izvršnog tima i Upravnog odbora Ujedinjenih Banaka Švajcarske (UBS), smatra se jednim od najuticajnijih ljudi u domenu finansijskog poslovanja i upravljanja investicijama u svetu.

Ovo si ti, upiši svoje ime

Započni svoj put u profesionalnom razvoju uz početna znanja koja ćeš steći na Fakkultetu za inženjerski menadžment