3rd Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation PaKSoM 2021

Luka Latinović, saradnik u nastavi Fakulteta za inženjerski menadžment predstavio je danas svoj rad na temu Vigenère Cipher Improvement – Software Realization and Reduction to the One-Time Pad na 3rd Virtual International Conference Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation PaKSoM 2021

Organizator PaKSoM konferencije je Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj ALFATEC i Centrom za istraživanje kompleksnih sistema (Complex Systems Research Centre). Konferencija se organizuje pod patronatom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.