Agenda konferencije CIBEK 2021.

Agendu konferencije CIBEK 2021 možete da vidite ovde: CIBEKprogramme_agenda2021

Konferencija se održava online 1. aprila.

Svi radovi će biti objavljeni u Zborniku recenziranih radova. Spisak prijavljenih radova se može videti ovde.