Akreditacija master programa u Vranju

Na četrdeset prvoj sednici Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održanoj u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 26. decembra 2019. godine, doneta je odluka o (re)akreditaciji studijskog programa:

  • MAS – Upravljanje projektima i industrija 4.0, na srpskom jeziku, u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica u Vranju.

 

Silabus će uskoro biti objavljen na sajtu Fakulteta.

Ishodi akreditacija mogu da se vide na sajtu NAT