Aktivnosti naših profesora – prof. dr Đorđe Jovanović

Na sajtu Matice srpske: http://www.maticasrpska.org.rs/ nalazi se informacija o najavi skupova u okviru projekta Matice srpske koji vodi prof. dr Đorđe Jovanović.

Predavači su učesnici u ovom projektu.

Prvi skup je najavljen za petak 6. 12. pod naslovom „Kontrola kvaliteta i autentifikacija cerealija, pseudocerealija i uljarica”, prof. dr Marijana Ačanski sa početkom u 12.00.

Drugi skup je najavljen za četvrtak 12. 12 pod naslovom „Nanočestice, upotreba i rizik po ljudsko zdravlje i životnu sredinu”, prof. dr Aleksandar Đorđević sa početkom u 12.00.

U navedeno vreme je moguće događaj pratiti uživo na sajtu Matice srpske:

http://www.maticasrpska.org.rs/

Takođe, moguće je pratiti događaj na linku:

https://www.youtube.com/channel/UCiMHPacSoReEgNT_veHH84A

i naknadno pogledati čitav događaj.

Predavanje „30. godina uspešne primene montrealskog protokola – smanjenje oštećenja ozonskog omotača, uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu“, prof. dr Đorđe Jovanović i doc. dr Mario Lukinović održano je u četvrtak 28.11 i možete ga naknadno pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=ZKwBqsGEkrA&feature=youtu.be