Aktivnosti profesora: Učešće dr Verice Savić na konferenciji u Kuvajtu

Dr Verica Savić, učestvovala je na konferenciji o teoriji i praksi podučavanja stranih jezika koja je održana u Kuvajtu gde je prezentovala svoj rad.