Alumni

Cilj osnivanja Alumni kluba Fakulteta za inženjerski menadžment jeste:

 • Razvijanje mreže studenata koji su diplomirali i magistrirali na Fakultetu,
  povezivanje studenata sa potencijalnim poslodavcima,
 • Razvijanje saradnje između Fakulteta i organizacija u kojima su zaposleni bivši studenti,
 • Osnaživanje reputacije Fakulteta,
  prenošenje znanja i iskustva studentima i njihovo usavršavanje i poslovno napredovanje,
 • Motivisanje sadašnjih studenata,
  unapređivanje i razmena stručnih, naučnih i praktičnih znanja među članovima.
 • U saradnji sa Centrom za razvoj karijere Fakulteta za inženjerski menadžment pomaže studentima završnih godina studija da uspešno započnu svoje karijere.